I. Za podjetja FlixCompanies: Splošni prevozni pogoji

Stanje: 27.09.2023

1  Uporaba pogojev

Prevozni pogoji veljajo za prevoz potnikov v omrežju prevozov na dolge razdalje družbe FlixBus. Prevozna sredstva so namenjena prevozu oseb.

1.1 Pogoji prevoza veljajo za prevoz potnikov v mreži podjetja Flix SE (v nadaljevanju: „Flix“) v skladu z Uredbo EU št. 181/2011. Vozila se uporabljajo za prevoz potnikov. Če storitve zagotavljajo sodelujoči partnerji (v nadaljevanju: „partnerji“), zanje veljajo izključno njihovi splošni pogoji poslovanja in specifični pogoji prevoza. Te lahko najdete na spletnih mestih partnerjev. Upoštevajte, da so morda na voljo samo v angleščini. Partnerji ne prevzemajo odgovornosti za prevoz z blagovno znamko FlixBus, z izjemo povezav 96 Dunaj–Gradec in X96 Letališče Dunaj–Gradec, ki ju izvaja družba Dr. Richard Linien & co KG.

2  Pravica do prevoza

2.1 Pravica do prevoza se pridobi s sklenitvijo pogodbe o prevozu.

2.2 Potrdilo o rezervaciji (glejte točko 3.1) potniku omogoča vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši vstop ali predčasni izstop na podlagi zakonskih določil ni dovoljen.

2.3 V primeru rezervacije ob vkrcanju na vozilu, obstaja obveznost prevoza samo v primeru, če je v vozilu dovolj prostih sedežev za celotno potovanje.

2.4 V primeru zahtevanih postankov obstaja obveznost prevoza, samo če je bilo potovanje od tega ali do tega postajališča rezervirano v ustreznem roku, določenem za vnaprejšnje rezervacije. Zahtevani postanki so označeni na zadevnih voznih redih. Ustrezni roki, določeni za vnaprejšnje rezervacije, so navedeni na posameznih voznih redih.

3  Vozovnice, stroški prevoza

3.1 Navedeni stroški prevoza morajo biti plačani v zameno za prevoz. V ta namen podjetje Flix izdaja vozovnice. Za izdelavo vozovnice sta potrebna potrditev rezervacije, ki je lahko natisnjena ali prikazana v elektronski obliki (datoteki PDF), in veljavni osebni dokument s fotografijo. Če je rezervacija opravljena v vozilu, velja ročno izpolnjen ali natisnjen račun kot potrdilo o nakupu in potrditev rezervacije. Vozovnica je izdana za enega potnika za en prevoz. Transferne povezave (transferji) veljajo za eno vožnjo. Med postopkom rezervacije morata biti navedena ime in priimek potnika in, če je potrebno, datum rojstva. Ime potnika se primerja s posodobljenim seznamom rezervacij, prikazanem na mobilnem telefonu voznika ali osebja na avtobusni postaji, da se ugotovi ali obstaja pravica do prevoza. Ta postopek se po možnosti izvede z optičnim branjem vozovnice.

3.2 Potnik mora izvesti postopek rezervacije pred odhodom. Vstop v prostor za potnike v vozilu je dovoljen le z veljavnim potrdilom o rezervaciji.

3.2.1 Potovanja se lahko rezervirajo na spletnih portalih in mobilnih aplikacijah Flix za pametne telefone, v prodajnih agencijah, na samih avtobusih (po standardni ceni) in na nekaterih avtobusnih postajah z lastnim osebjem. Rezervacija na vozilu samem je mogoča, samo če je v vozilu dovolj prostih sedežev za celotno potovanje. Zato je priporočljiv vnaprejšnji nakup (prek spleta, prek aplikacije ali agencije).

3.2.2 Potrditev rezervacije (podrobnosti naročila) se shrani in jo je mogoče priklicati prek domače strani; po potrebi se lahko pošlje potniku po e-pošti.

3.2.3 Vsak potnik, ki ima veljavno vozovnico, je upravičen do prostega sedeža. Potniki z otroki in osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi imajo pri izbiri sedeža prednost.

3.3 Spletni nakup vozovnice:

3.3.1 Prikaz izdelkov v spletni trgovini, do katere je mogoče dostopati prek spleta ali aplikacije za pametne telefone, ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč nezavezujoč spletni katalog, ki potencialne potnike nagovarja k temu, da oddajo svoje ponudbe. S klikom na gumb »Rezerviraj« ali »Plačaj« se izvede zavezujoče naročilo blaga, ki je v nakupovalni košarici. Vozovnica je izdana za enega potnika za en prevoz. Transferne povezave (transferji) veljajo za eno vožnjo. Potrditev prejema naročila se izda takoj po oddaji prek samodejnega e-poštnega potrditvenega sporočila. Pogodba o prevozu ne velja za sklenjeno, dokler podjetje Flix ne sprejme naročila z izdajo potrditve sprejema naročila. Ta potrditev sprejema naročila se lahko izda s samodejnim e-poštnim potrditvenim sporočilom ali kasneje.

3.3.2 Zaradi zmožnosti trenutne tehnologije ni mogoče jamčiti, da bo sporočanje podatkov prek interneta brez napak in/ali vedno dostopno. Ni mogoče razviti in upravljati računalniških programov (programske opreme) in sistemov za obdelavo podatkov (strojne opreme) popolnoma brez napak oz. izključiti vseh nepredvidljivih dejavnikov, ki lahko nastanejo v povezavi z medijem internetom. Zato podjetje Flix ne zagotavlja nobenega jamstva za stalno, neprekinjeno razpoložljivost svojih spletnih mest in tehničnih sistemov. Zlasti zaradi tehničnih značilnosti interneta ni mogoče jamčiti, da bo možnost spletne rezervacije vedno na voljo. Če je sistem zaradi tehničnih težav na voljo znova kasneje (npr. v obdobju vnaprejšnjega nakupa vozovnic), uporabniki niso upravičeni do prihrankov ali znižanih cen vozovnic.

3.3.3 Treba je opozoriti, da se zakonske določbe glede odpovednih pravic za pogodbe, sklenjene na daljavo, ne uporabljajo v primeru pogodb o prevozu, sklenjenih prek spleta s prodajo na daljavo, in če se prevoznik zaveže, da bo po sklenitvi pogodbe storitev izvedel ob določenem času ali v okviru določenega časovnega obdobja. To je razlika s spletnim naročanjem po pošti. Kljub temu pa zgoraj navedeno ne vpliva na pogoje poslovanja, ki se nanašajo na odpoved rezervacij. To ne vpliva na naše pogoje o odpovedi.

3.4 Prodajni prostori, ki jih upravlja osebje:

Prodajne agencije, prodajalne vozovnic in oddelek za pomoč strankam družbe FlixCompanies lahko zaračunajo pristojbino za storitev opravljene rezervacije ali odpovedi. Trgovinska pristojbina, ki se zaračunava, je odvisna od lokacije prodajalne.

3.5 Stroški prevoza:

3.5.1 Uporabniki niso upravičeni do rezervacije vseh cenovnih razredov ali cenovnih deležev pri kateri koli obliki rezervacije. Zlasti popusti in promocijske cene so pri spletni rezervaciji na voljo le delno.

3.5.2 Plačilo za prevoz se nanaša le na prevoz oseb; druge storitve, na primer rezervacija sedežev in prevoz koles ter dodatna ali posebna prtljaga, se obračunajo posebej.

3.5.3 Za znižane cene se uporabljajo posebni predpogoji za rezervacijo. V zvezi s tem so odločilni posamezni objavljeni pogoji.

4  Neveljavne vozovnice

Potnik mora v okviru naključnih kontrol vozovnic na zahtevo sodelavca podjetja FlixCompanies, za namene preverjanja veljavnosti vozovnice, predložiti vozovnico in veljaven osebni dokument s fotografijo.

5  Višji stroški prevoza

5.1 Potniki so dolžni plačati višje stroške prevoza, če je ugotovljeno, da potujejo z vozilom in niso rezervirali sedeža za to potovanje bodisi vnaprej bodisi ob vstopu na vozilo.

5.2 Potniki, za katere je ob preverjanju ugotovljeno, da nimajo veljavne rezervacije, so dolžni navesti svoje osebne podatke in se na zahtevo identificirati.

5.3 Višji stroški prevoza znašajo dvakratni znesek običajne prevoznine za razdaljo, ki so jo potniki prepotovali, vendar vsaj 60 EUR ter znesek prevoznine za preostalo razdaljo do končne destinacije. Če potniki ne morejo dokazati prepotovane razdalje, se za izračun višjih stroškov prevoza uporabi začetna točka linije.

5.4 Potniki morajo višje stroške prevoza plačati takoj ali najkasneje v dveh tednih po prejemu pisnega zahtevka za plačilo. Po preteku tega roka se za vsak pisni zahtevek za plačilo zaračuna provizija za obdelavo v višini 5 EUR, pod pogojem, da potnik ne more dokazati, da stroški obdelave niso nastali ali da so nastali nižji stroški. Podjetja FlixCompanies si pridržujejo pravico do nadaljnjih ukrepov s področja civilnega in/ali kazenskega postopka.

6  Vozni redi

6.1 Pridržujemo si pravico do ustrezno utemeljenih sprememb odobrenih in objavljenih časov in datumov potovanj, linij in prevoznin, zlasti zaradi izvajanja odločitev licenčnega organa.

6.2 Če so linije, objavljene v voznem redu, označene s sklicem »Ob upoštevanju uradne odobritve«, to pomeni, da postopek licenciranja, ki je potreben za vključitev teh prevoznih povezav v objavljeni vozni red, za te linije (povezava, postanek, dan potovanja, prevoznina itd.) v času objave voznega reda še ni zaključen.

6.3 Spremembe voznega reda, ki stopijo v veljavo po sklenitvi pogodbe in za katere prevoznik ni odgovoren (npr. dolgotrajne posledice naravnih nesreč ali dolgotrajna gradbišča) potnikom ne dajejo pravice do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, če tovrstne spremembe zgolj malce odstopajo od prvotno dogovorjenega časa odhoda oz prihoda, tj. do največ dveh ur. V primeru bistvenih sprememb voznega reda imajo potniki pravico, da brezplačno odstopijo od pogodbe o prevozu. To lahko storijo tako, da stopijo v stik z našim info-centrom.

 • Klici iz Nemčije in Švice (nemško fiksno omrežje): +49 30 300 137 300
 • Klici iz Avstrije (avstrijsko fiksno omrežje): +43 820 910 340
 • Klici iz Italije (italijansko fiksno omrežje): +39 (02) 947 59 208
 • Klici iz Francije (francosko fiksno omrežje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Klici iz Velike Britanije (britansko fiksno omrežje): +44 1491 502156
 • Klici iz Hrvaške (hrvaško fiksno omrežje): +385 1 300 0803
 • Klici iz Danske (dansko fiksno omrežje): +45 35 15 40 55
 • Klici iz Švedske (švedsko fiksno omrežje): +46812411600
 • Klici iz Poljske (poljsko fiksno omrežje): +48 22 307 93 34
 • Klici iz Madžarske (madžarski stacionarni telefon): +36 1 701 04 78
 • Klici iz Romunije (romunski stacionarni telefon): +4 0373 808 000
 • Klici iz Ukrajine (ukrajinski stacionarni telefon): +38 044 228 1473*

ali po e-pošti na storitve@flixbus.si. Potniki v tovrstnih primerih še niso smeli začeti potovanja. Vse ostale pravice potnikov ostajajo nespremenjene.

7  Začetek potovanja

7.1 Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.

7.2 Če potniki niso prisotni ob načrtovanem času in na kraju odhoda, se lahko pravica do prevoza za rezervirano potovanje in mesto na vozilu dodeli drugim.

7.3 Če so potniki o odlogu potovanja obveščeni z SMS-sporočilom, e-pošto ali v kakšni drugačni pisni obliki, pravica do prevoza za rezervirano potovanje v primeru odsotnosti potnika poteče ob začetku časa potovanja, navedenega v SMS-u ali e-pošti.

7.4 Ime potnika se primerja s posodobljenim seznamom rezervacij, prikazanem na mobilnem telefonu voznika ali osebja na avtobusni postaji, da se ugotovi obstoj upravičenosti do prevoza. Ta postopek se po možnosti izvede z optičnim branjem vozovnice. V posebnih primerih se mora potnik na zahtevo identificirati vozniku in osebju s predložitvijo natisnjene ali elektronske (v obliki datoteke PDF) potrditve rezervacije in veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo (osebna izkaznica, potni list in v danem primeru vizum).

8  Prestopanje

8.1 Na splošno velja, da so objavljeni linijski prevozi neposredne povezave. V nekaterih primerih so morda potrebna prestopanja.

8.2 Če je načrtovano prestopanje, podjetja FlixCompanies svojim potnikom zagotavljajo nadaljnji prevoz do rezervirane destinacije. Če redni avtobus v izjemnih primerih ne more počakati na povezovalni avtobus, ki zamuja, podjetja FlixCompanies zagotovijo nadomestni prevoz. V nekaterih primerih se lahko to izvede z avtobusi, ki jih upravljajo druge družbe, avtomobili ali z železniškim prevozom. Zahtevki za določeno obliko prevoza niso mogoči. Če je destinacija predaleč ali druge alternativne povezave niso na voljo, zaradi česar je treba nadaljevanje potovanja preložiti na naslednji dan, je potnikom na voljo brezplačno bivanje v hotelu srednjega cenovnega razreda.

8.3 Zgornje določilo se uporablja samo v primerih, ko rezervacije pri podjetju Flix zadevajo neposredne povezave. Če potniki rezervirajo posamezne linije in te združijo, da nastane potovanje, ki vključuje prestopanja, sami nosijo tveganje, da bodo zamudili povezavo. Zahtevki za nadomestni prevoz ali nastanitev v hotelu so v takšnem primeru neupravičeni. Vendar bodo podjetje Flix ali podjetja FlixCompanies potnike na vse primerne načine poskušala obvestiti o nadomestnih povezavah.

8.4 Prestopanja na prevozne storitve, ki jih ne upravljajo podjetja FlixCompanies, ni mogoče jamčiti.

9  Splošne obveznosti potnikov

9.1 Potniki morajo spoštovati navodila voznika in spremljajočega osebja.

9.2 Voznik in spremljajoče osebje lahko potnikom prepove nadaljnjo potovanje, če je očitno, da so potniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Enako velja za potnike, ki iz drugih razlogov ogrožajo varnost drugih potnikov ali občutno poslabšajo dobro počutje slednjih. Zahtevki za nadomestni prevoz so v takšnem primeru neupravičeni.

9.3 Kajenje na avtobusih je prepovedano. Ta prepoved velja tudi za e-cigarete.

9.4 Potnik je odgovoren za škodo, ki jo krivdno povzroči na avtobusu.

9.5 Potniki, ki bodisi namerno bodisi zaradi hude malomarnosti umažejo avtobus, so podjetja FlixCompanies dolžni plačati stroške čiščenja v višini vsaj 100 EUR. Potniki imajo pravico, da predložijo dokaze, da škoda ni nastala ali da je strošek zaradi omenjene škode znatno nižji kot prej omenjeni pavšal.

9.6 Prevoznik lahko prekliče pogodbo o prevozu brez odpovednega roka, če se potnik vede na način, ki je tako moteč, da kljub (ustnemu) opozorilu ni več mogoče, da bi prevoznik in/ali preostali potniki nadaljevali s potovanjem. To velja tudi v primeru, da potnik ne upošteva objektivno utemeljenih smernic (npr. varnostnih smernic). V takšnem primeru ima prevoznik pravico, da zadrži prevoznino. Izjema je izpad potnika z nalezljivo boleznijo zaradi bolezni v skladu s št. 2 prvega odstavka 3.čl. Uredbe o SPP. V tem primeru je potnik upravičen do vračila polne voznine.

9.7 Vsi potniki so dolžni uporabljati varnostne pasove v skladu z zakonskimi predpisi, če je avtobus z njimi opremljen.

9.8 V odmorih/na postajah ali ob policijskih kontrolah morajo potniki na zahtevo voznika ali sprevodnika zapustiti avtobus. Potnik mora obvezno upoštevati čas trajanja odmora, ki ga določi voznik ali sprevodnik. Voznik sme odpeljati, če se potnik po preteku časa za odmor ni pravočasno vrnil na avtobus, in ni odgovoren za odsotnost potnika po pretečenem času odmora.

10  Posebne obveznosti potnikov v zvezi z mednarodnimi prevozi

10.1 Vsak potnik, ki želi prevoz preko katerekoli mednarodne meje, je sam odgovoren za izpolnjevanje vseh zakonov in predpisov v zvezi s potovalnimi dokumenti, vizumi, tujimi valutami, carinami in zdravstvenimi predpisi. Podjetje FlixBus ni odgovorno za nobene posledice zaradi neupoštevanja teh zakonov in predpisov s strani potnika, tudi če se ti spremenijo šele po rezervaciji prevoza.

10.2 Vsak potnik, ki želi prevoz preko katerekoli mednarodne meje, je sam odgovoren za to, da nosi s sabo vse potrebne potovalne dokumente in da upošteva zakone vsake posamezne države na poti do izbrane destinacije.

10.2.1 Državljani Evropske unije, Norveške in Islandije lahko potujejo z nacionalno osebno izkaznico; državljani vseh drugih narodnosti pa s potnim listom.

To zlasti ne vključuje: dovoljenj za prebivanje (ki ne omogočajo prehoda meje), vozniških dovoljenj, izkaznic za knjižnice, študentskih izkaznic, kartic zdravstvenega zavarovanja in podobnih dokumentov.

10.2.2 Priporočamo, da potniki neodvisno preverijo vstopne in potovalne zahteve ciljne/tranzitne države pri ustreznih veleposlaništvih ali konzulatih ter na spletišču europa.eu na naslovu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm. Podjetje FlixBus ne odgovarja za morebitne posledice, če potnik med potovanjem nima pri sebi zahtevanih potovalnih dokumentov.

10.3 Vsak potnik mora vozniku ali storitvenemu osebju pred vsakim potovanjem z avtobusom na dolge razdalje predložiti zahtevane potovalne dokumente za prehod meje. Voznik ali storitveno osebje lahko te dokumente na hitro preveri.

10.4 Podjetje FlixBus si pridržuje pravico, da potniku zavrne vstop na avtobus, če ne predloži nobenih potovalnih dokumentov v skladu z razdelkom 10.2.1.

10.5 Podjetje FlixBus v skladu s členom 10.4 ni dolžno povrniti stroškov vozovnice, niti delno niti v celoti, oziroma zagotoviti kakršnekoli odškodnine.

10.6 Za pospešitev carinskega postopka oddana prtljaga ne sme biti zaklenjena.

10.7 Potnik lahko ima pri sebi samo blago, ki je izvzeto iz carinjenja v naravi in količini.

11 Otroci in mladoletne osebe

11.1 Majhne otroke, stare med 0 in 3 leta, lahko prevažate le v otroških sedežih za majhne otroke. Med vožnjo jih morate pritrditi z varnostnimi pasovi, ki so nameščeni v avtobusu. Otroške sedeže za majhne otroke morate pritrditi z dvotočkovnimi pasovi, ki jih morajo prinesti s seboj spremljevalci majhnih otrok.

11.2 Prevoz otrok in mladoletnih oseb, mlajših od 10 let, se na vseh državnih in mednarodnih povezavah izvaja le, če so med vožnjo v spremstvu odrasle osebe.

11.3 Otroci in mladoletne osebe med 10. in 14. letom smejo potovati brez spremstva samo, ko zakoniti zastopnik med postopkom rezervacije pisno potrdi, da je mladoletnik sposoben in v stanju potovati sam brez nadzora. Flix, podjetja FlixCompanies in njihova partnerska podjetja izrecno ne prevzamejo dolžnosti nadzora nad mladoletnikom. Otroci, ki potujejo sami, ne smejo potovati na nočnih povezavah in čez državne meje. Prav tako so vsi otroci, ki potujejo sami, izključeni iz prevozov s prestopanjem.

11.4 Mladoletniki, starejši od 15 let, lahko potujejo sami. V primeru mednarodnih povezav morajo zakoniti skrbniki zagotoviti, da imajo mladoletniki pri sebi vse dokumente in osebne identifikacijske dokumente, potrebne za prehod meje (glej točko 11.2).

11.5 Otroci potujejo po znižani ceni. Ta velja za otroke in mladoletnike, mlajše od 15 let. Če je na voljo promocijska cena nižja od znižane cene, otrok samodejno prejme nižjo ceno.

12  Invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo

12.1 Načeloma se opravi prevoz za vse osebe, ne glede na to, ali so invalidne ali so omejene glede svoje mobilnosti. Invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo je zagotovljena pomoč s strani podjetja FlixBus, ki je v odgovornosti prevoznika v skladu s prilogama I a in b k Uredbi (EU) št. 181/2011.

12.1.1 V Češki republiki invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo potujejo po znižani ceni, pod pogojem, da imajo v Češki republiki veljavno kartico ZTP ali ZTP/P.

12.2 Spremljevalci ter psi vodiči za invalide in slepe osebe.

12.2.1 Spremljevalci potujejo brezplačno, če je potrjena potreba po stalnem spremstvu. Dokaz je zagotovljen s predložitvijo ustreznega dokumenta ob začetku vožnje, v katerem je zabeležena potreba po stalnem spremljanju, npr. v Nemčiji, potrdilo o hudi invalidnosti ali zdravniško potrdilo.

12.2.2 Da bi zagotovili izvedljivost prevoza invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo, pa tudi njihovega spremljevalca, je potrebno, da nas potnik pred rezervacijo obvesti o svojih potrebah. (glejte točko 12.5.3).

12.2.3 Za pse vodiče za invalide in slepe osebe, ki morajo spremljati invalidno osebo, je prevoz brezplačen, pod pogojem, da je predloženo dokazilo o veljavni težji invalidnosti ali ustrezno potrdilo (glejte 12.2.1). Te živali so izvzete iz obvezne uporabe nagobčnika.

12.2.4 Da bi zagotovili izvedljivost prevoza psa spremljevalca ali vodiča, mora potnik pred rezervacijo in najkasneje 36 ur pred odhodom, obvestiti službo za stranke po telefonu o svojih potrebah.

12.3 Postajališča/avtobusne postaje

Podjetja FlixCompanies nimajo nobenega vpliva na stanje infrastrukture in pogoje za invalide na postajališčih in avtobusnih postajah, zaradi česar za to ne prevzemamo nobenega jamstva. Za to je odgovoren ustrezni upravljavec postaje.

12.4 Zavrnitev prevoza

12.4.1 Če zaradi konstrukcije vozila ali infrastrukture, vključno z avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči, fizično ni mogoče na varen in operativno izvedljiv način omogočiti vstopa, izstopa ali prevoza invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, si pridržujemo pravico do rezervacije, izstavitve vozovnice ali kako drugače omogočiti ali vzeti osebo v vozilo. V tem primeru se zadevna oseba obvesti o kakršnem koli sprejemljivem nadomestnem prevozu s storitvijo podjetja FlixCompanies.

12.4.2 Zaradi zasnove vozil je prevoz trenutno še možen samo v primerih, če lahko invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo potujejo samostojno in brez tuje pomoči. Potnik lahko zahteva spremstvo druge osebe po svoji izbiri, ki lahko zagotovi pomoč, ki jo potrebuje invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo, tako da predhodni razlogi odpadejo. Prevoz takšnega spremljevalca je brezplačen; če je izvedljivo, ji bo dodeljen sedež poleg invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo.

12.4.3 Zadevni potnik bo nemudoma in na zahtevo v petih delovnih dneh po prejemu vloge pisno prejel obrazložitev razlogov za zavrnitev prevoza.

12.4.4 Če je bila možnost prevoza potnika z invalidnostjo ali omejeno mobilnostjo preverjena in je vozovnica izdana, potniku pa je vseeno zavrnjen prevoz, imata potnik in njegov sopotnik naslednjo izbiro: (a) povračilo voznine in, če je primerno, čim hitrejšo vrnitev na prvo izhodišče, kot je določeno v prevozni pogodbi, ali (b) kadar je to izvedljivo, nadaljevanje potovanja ali preusmeritev s primerno nadomestno storitvijo na namembni kraj, naveden v prevozni pogodbi.

12.5 Prevoz invalidskih vozičkov ali pripomočkov za hojo

12.5.1 Invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo so upravičeni do brezplačnega prevoza zložljivega invalidskega vozička ali pripomočkov za hojo v prtljažniku avtobusa. Zaradi varnosti morajo biti invalidski vozički zložljivi in brez električnega pogona.

12.5.2 Razen tega morajo vsi invalidski vozički, ki so potrebni v prostoru za potnike, ne glede na datum izdelave biti opremljeni s sidrišči za pritrditev, tako imenovanimi električnimi pestami, v skladu z DIN 75078-2 in imeti homologacijo proizvajalca v skladu z DIN EN 12183 ali 12184. Izpolnjevanje predpisanih standardov za prevoz je treba pred rezervacijo potrditi s poslanim obrazcem. (glejte točko 12.5.4).

12.5.3 Da bi preverili možnost prevoza, se od potnika zahteva, da pred odhodom službi za stranke po telefonu natančno navede točen tip invalidskega vozička ali pripomočka za hojo, in sicer 14 dni ali najkasneje 7 dni (za prevoz v potniškem prostoru) oz. 36 ur (za prevoz v prtljažniku) pred odhodom.

12.5.4 Potnik s tem zagotovi, da je invalidski voziček funkcionalen in tehnično zasnovan tako, da ga je mogoče varno uporabljati med vožnjo. Voziček ustreza trenutnim uradnim varnostnim zahtevam. Prevoz v invalidskem vozičku se lahko zavrne, če obstajajo jasni znaki, da varen prevoz ni mogoč ali je vprašljiv. Prevoznik izključuje odgovornost za škodo zaradi pomanjkljivega tehničnega stanja invalidskega vozička.

13 Rezervacija sedeža

13.1 Rezervacija posameznega sedeža

13.1.1 Pri nekaterih potovanjih družbe FlixBus je mogoče na naših spletnih straneh, pri povezanih agencijah ali na prodajnih mestih za vozovnice družb FlixCompanies ob rezervaciji vozovnice rezervirati točno določen sedež. Razpoložljivost in strošek rezervacije se razlikujeta glede na progo, linijo, kategorijo sedeža (prehod, okno, vrsta ali miza) in čas rezervacije.

13.1.2 Rezervacija posameznega sedeža se priznava z navedbo potrdila o rezervaciji. Pri rezervacijah za več oseb rezervacije sedežev ne veljajo za posamezno osebo, to pomeni, da sedeža ni mogoče dodeliti posamični osebi v skupini.

13.1.3 Rezervacija sedeža (plačljiva) ni obvezna. Če potnik nima rezerviranega sedeža, si lahko pred začetkom vožnje sam izbere sedež v določenem predelu avtobusa. V tem primeru ni mogoče zagotoviti, da bo družina ali skupina sedela skupaj. Zagotavljamo le, da bo dobil vsak potnik v avtobusu svoj sedež.

13.2 Omejitve pri rezervaciji sedeža

13.2.1 Če se potnik ne vkrca pravočasno, izgubi pravico do sedeža in prevoza. Družba FlixBus ima v tem primeru pravico vozovnico podeliti drugi osebi v skladu s številko 7.2. Zato priporočamo, da potniki na postajališče prispejo najkasneje 15 minut pred odhodom, tudi če so sedež rezervirali.

13.2.2 Do sedeža, ki ga je treba rezervirati, imajo načeloma pravico le tiste osebe, ki so sedež rezervirale. Zaradi poslovnih ali varnostno-tehničnih razlogov ima družba FlixBus pravico potnikom na novo dodeliti sedeže tudi še tik pred začetkom vožnje. Med drugim se to lahko zgodi, če so v avtobusu nosečnice, mladostniki, otroci, ki potujejo sami, ali osebe s telesnimi omejitvami, ki so dobile druge sedeže, ustreznih sedežev pa ni več na voljo. V tem primeru je treba upoštevati navodila voznika avtobusa. Nova dodelitev sedežev poteka ne glede na raso, veroizpoved, barvo kože, nacionalnost ali spol.

13.2.3 Pri spremembi rezervacije sedeža lahko potnik zahteva vračilo denarja za rezervacijo sedeža, če mu sedeža ni možno ponuditi v rezervirani ali višji kategoriji.

13.2.4 Pri izpadih ali zamudah se vrne znesek za rezervacijo sedeža v skladu s točko 16.

13.2.5 Potnik ne dobi vračila, če se ni pojavil ali če mu je bil sedež dodeljen/ga je dobil brezplačno.

13.3 Odpoved in prenos rezervacije

Stroški rezervacije sedeža so vračljivi pri odpovedi ali prenosu rezervacije vožnje, če sedež ni bil dodeljen brezplačno. Veljajo določila v skladu s točko 5 Pogojev za rezervacijo. Pri odpovedi vožnje je možno rezervacijo sedeža prenesti na drugo osebo z enako rezervacijo vožnje.

13.4 Rezervacija dodatnega sedeža

13.4.1 Veljajo določila 13.1 do 13.3.

13.4.2 Dodatni sedež ni nadaljnji zahtevek za prevoz v smislu odstavka 2.2. Zato ga ni mogoče prenesti na drugo osebo brez veljavne vozovnice.

13.4.3 Strošek za dodatni sedež je odvisen od naših trenutno veljavnih cen vozovnic. Določba 13.1.1. velja tudi za strošek rezervacije sedeža za dodaten sedež.

14  Prevoz blaga

14.1 Prtljaga:

14.1.1 Prtljaga, ki je vključena v ceno vozovnice, je omejena na en brezplačni kos prtljage po osebi in največjo velikost kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. Vsak potnik lahko prinese brezplačno prtljago s težo do skupaj največ 20 kg. Kot prtljaga veljajo kovčki in torbe. Izjemoma je dovoljeno s seboj imeti pohodni nahrbtnik. Upoštevajte, da se lahko pri nekaterih naših linij pojavijo izjeme povezane s smernicami za prtljago. Če je treba, bodo prikazani med zadevnim postopkom rezervacije in na izdani vozovnici.

14.1.2 Dodatna prtljaga

14.1.2.1 V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage. Upoštevajte, da se lahko pri nekaterih naših linij pojavijo izjeme povezane s smernicami za prtljago. Če je treba, bodo prikazani med zadevnim postopkom rezervacije in na izdani vozovnici.

14.1.2.2 Dodaten kos prtljage je treba prijaviti vnaprej. Prijavo lahko opraviš na spletu med postopkom rezervacije vozovnice ali po spletu v razdelku Uredi mojo rezervacijo po zaključenem postopku nakupa vozovnice. Če je v prtljažniku avtobusa dovolj prostora in še ni prijavljene dodatne prtljage, lahko dodatno prtljago plačaš pri vozniku avtobusa. Za to oceno je odgovoren voznik avtobusa. Razpoložljivost in strošek dodatne prtljage se razlikujeta glede na progo, linijo, čas rezervacije in način prijave.

14.1.3 Potniki so dolžni prtljago označiti s svojim imenom in naslovom, da je mogoče pravilno vračilo prtljage in da se preprečijo napake pri vračanju prtljage.

14.1.4 Potniki so odgovorni za prenos svoje prtljage pri menjavi vozil. Morebitna pomoč s strani voznika je na voljo samo v izjemnih primerih, razen če je potnik invalidna oseba ali oseba z zmanjšano gibljivostjo.

14.2 Ročna prtljaga:

14.2.1 Prevoz ročne prtljage je brezplačen, vendar je omejen na en kos prtljage na potnika, pri čemer velikost prtljage ne presega 42 x 30 x 18 cm in ne tehta več kot 7 kg.

14.2.2 Potniki morajo ročno prtljago pospraviti v prostoru za potnike in jo nadzirati na način, ki zagotavlja, da varnost in pravilno delovanje avtobusa nista ogrožena ter da to ne moti drugih potnikov. Ročno prtljago je načeloma treba pospraviti na police za prtljago ali pod sedež pred potnikom.

14.2.3 Ročna prtljaga in njena vsebina morata ostati pod skrbjo potnika ves čas potovanja; potnik ju mora tudi skrbno nadzorovati. Če se ugotovi nedovoljen poseg v prtljago s strani tretje osebe, je treba o tem obvestiti voznika. Potnike prosimo, da pred koncem potovanja preverijo, ali njihova ročna prtljaga vsebuje vse, kar je vsebovala na začetku potovanja.

14.3 Posebna prtljaga:

14.3.1 Pri tako imenovani posebni prtljagi je potrebna predhodna registracija s strani potnika in njena potrditev. Na splošno ni mogoče zahtevati prevoza posebne prtljage.

14.3.2 Kot posebna prtljaga veljajo predmeti, ki presegajo velikost prtljage. Obseg (višina v cm + širina v cm + globina v cm) kosa posebne prtljage ne sme biti večji od 240 cm. Posamezen kos posebne prtljage ne sme biti težji od 30 kg.

14.3.3 Prevoz posebne prtljage je omejen na en kos na potnika.

14.3.4 Na splošno so iz prevoza izključeni kosi opreme, pohištvo ali kosi pohištva, elektronske naprave, deske za surfanje in kartonske škatle. Ortopedski pripomočki in kolesa ne štejejo za posebno prtljago. Zanje se uporabljajo ločeni pogoji.

14.3.5 Posebno prtljago je treba prijaviti vnaprej. Prijavo lahko opraviš na spletu med postopkom rezervacije vozovnice ali po spletu v razdelku Uredi mojo rezervacijo po zaključenem postopku nakupa vozovnice. Če je v prtljažniku avtobusa dovolj prostora in še ni prijavljene posebne prtljage, lahko posebno prtljago plačaš pri vozniku avtobusa. Za to oceno je odgovoren voznik avtobusa. Razpoložljivost in strošek posebne prtljage se razlikujeta glede na progo, linijo, čas rezervacije in način prijave.

14.4 Glasbeni inštrumenti:

14.4.1 Glasbeni inštrumenti se štejejo za posebno prtljago. Če je glasbilo (vključno s kovčkom) manjše od navedene dovoljene velikosti ročne prtljage, je njegov prevoz brezplačen namesto ročne prtljage. Če je glasbilo (vključno s kovčkom) večje od navedene dovoljene velikosti ročne prtljage, se mora prevažati v zadnjem prostoru za prtljago. V takšnem primeru se zaračuna dodaten strošek prtljage (glejte točko 14.3.5). Prevoz glasbenih inštrumentov, katerih velikost presega 135 x 48 x 35 cm ni mogoč.

14.4.2 Priporoča se prevoz glasbenih inštrumentov v trdnih kovčkih.

14.5 Vredni predmeti in elektronska oprema:

14.5.1 Vredni predmeti, kot so gotovina, nakit, žlahtne kovine, ključi, očala (sončna in/ali korekcijska očala), elektronske naprave (prenosni računalniki, iPadi, tablični računalniki, MP3-predvajalniki, mobilni telefoni, fotoaparati, napajalne enote, litijeve baterije ali litijevi akumulatorji), elektronske cigarete, elektronsko potrošniško blago (zlasti prenosni računalniki, mobilni telefoni itd.), ki je bilo preklicano s strani proizvajalca ali trgovca, kontaktne leče, proteze, zdravila, pomembni dokumenti (diplome in drugi certifikati, poverilnice, potni listi, vozniška dovoljenja, vrednostni papirji) itd. ter lomljivi predmeti morajo biti spravljeni v ročni prtljagi in ne v navadni prtljagi, za njihovo varnost pa z ustrezno skrbnostjo odgovarjajo potniki.

14.5.2 Če potniki vseeno hranijo dragocene predmete v običajni prtljagi, odškodninski zahtevki ne bodo sprejeti. Iz zgornjega so izvzeti primeri namerne ali hude malomarnosti.

14.6 Otroški vozički:

14.6.1 Otroški vozički se lahko prevažajo kot posebna prtljaga (največ en otroški voziček na potnika). Otroški vozički morajo biti zložljivi. Prevoz otroških vozičkov, ki jih ni mogoče zložiti, ni mogoč. Prijavo je treba opraviti po telefonu na telefonski številki službe za pomoč strankam ne prej kot 48 ur pred odhodom.

14.6.2 Prevoz otroških vozičkov je brezplačen.

14.7 Kolesa & E-skuterjev:

14.7.1 Kolesa

14.7.1.1 Na nekaterih linijah prevažamo kolesa. Kolesa morajo biti standardnih velikosti brez nadgradenj in ne težja od 20 kg – električnih koles, koles z električno podporo (pedelec), tandemskih koles ali koles s tremi kolesi ne prevažamo.

14.7.1.2 Vsem potnikom, ki želijo s seboj na potovanje vzeti kolo, priporočamo, da potovanje in prostor za svoje kolo rezervirajo dovolj vnaprej.

14.7.1.3 Prevoz koles je mogoč le za največ pet koles na avtobusu. Splošna zahteva za prevoz koles ni mogoča.

14.7.1.4 Prevoz koles predvideva dodatno pristojbino za kolo. Razpoložljivost in pristojbina za kolo se razlikujeta glede na progo, linijo, čas rezervacije in način rezervacije. Prevoz prtljage je na nosilcih za kolesa. V posebnih primerih je prevoz prtljage mogoč samo v ustreznih torbah v prtljažniku (npr. zložljiva kolesa). Skupne mere torbe s kolesom ne smejo biti večje od 240 cm (višina + širina + globina) in torba ne sme biti težja kot 20 kg. V takem primeru je treba obvestiti službo za pomoč strankam (skladno z določbo 14.3.5).

14.7.2 E-skuterjev

14.7.2.1 Prevoz električnih skuterjev in podobnega blaga na avtobusih na dolge razdalje je izključen.

14.8 Za predmete, ki jih potniki pozabijo ali pustijo na avtobusu ne nudimo zavarovanja. Če potniki kaj pozabijo na avtobusu, morajo izpolniti obrazec za izgubljeno in najdeno, ki ga najdejo na spletnih portalih podjetja Flix.

14.9 Iz prevoza so izključene nevarne snovi in predmeti, zlasti

 • eksplozivne, lahko vnetljive, radioaktivne, smrdeče ali jedke snovi,
 • stvari, ki niso zapakirane ali so nezaščitene, ki lahko poškodujejo potnike.

Sem spadajo na primer: orožje, strelivo in eksplozivna telesa za ognjemet.

15  Prevoz živali

15.1 Prevoz in transport psov in drugih živali na avtobusih za dolge razdalje je načeloma izključen.

15.2 Za pse spremljevalce in pse pomočnike veljajo pravila, ki so določena v točkah 12.2.3 in 12.2.4.

16  Pravice potnikov v primeru zamud in odpovedi

16.1 V primeru odpovedi ali zamude bodo podjetja FlixCompanies ali operater avtobusne postaje potnike, ki potujejo iz avtobusne postaje kjer je osebje, o stanju in odhodu s postaje obvestili takoj, ko bo to mogoče, in vsaj 30 minut po načrtovanem času odhoda, ter jih obvestili o predvidenem času odhoda, takoj ko bodo te informacije na voljo. Podjetja FlixCompanies zagotavljajo vsem potnikom, zlasti tistim z odhodom iz avtobusnih postaj brez osebja, informacije v zvezi z odpovedmi ali zamudami po elektronski poti. Da bodo lahko prejeli te informacije, morajo potniki navesti svoje kontaktne podatke (npr. številka mobilnega telefona).

16.2 Če je razumno domnevati, da bo treba odhod rezerviranega potovanja odpovedati, da bo imel več kot 120-minutno zamudo ali da je rezerviranih preveč mest, lahko potniki storijo naslednje: (a) takoj, ko bo mogoče nadaljujejo svoje potovanje po drugi liniji, ki vodi do destinacije, ki je navedena v pogodbi o prevozu, po primerljivih pogojih, kot so navedeni v obstoječi pogodbi ali (b) zahtevajo vračilo prevoznine in v danem primeru najhitrejše brezplačno povratno potovanje z avtobusom na mesto odhoda, ki je navedeno v pogodbi o prevozu. Pravica do zahtevka za vračilo celotnega zneska prevoznine obstaja tako za že zaključene dele kot za še ne zaključene dele potovanja, če je potovanje postalo nesmiselno glede na potnikove prvotne potovalne načrte. Vračilo se izvede v obliki denarja v roku 14 dni po prejemu zahtevka za vračilo; potnikom se lahko ponudi zgornja možnost (a) ali (b), če se ne strinjajo z drugačno obliko vračila.

16.3 Podjetje Flix lahko potnikom ponudi brezplačno namestitev v hotelu ali drugačno obliko namestitve ter pomoč pri organizaciji prevoza med avtobusno postajo in krajem namestitve, če je namestitev za eno noč ali več potrebna zaradi odpovedi potovanja ali zamude pri odhodu z avtobusne postaje, ki presega 90 minut v primeru potovanj, kjer načrtovano trajanje potovanja presega tri ure. V tem primeru podjetje Flix potnikom ponudi prigrizke, obroke ali osvežitev, ki so sorazmerni s čakalno dobo ali zamudo, če so na voljo na avtobusu ali avtobusni postaji ali jih je mogoče priskrbeti na razumen način. Podjetje Flix sme omejiti celoten strošek namestitve, razen stroškov prevoza med avtobusno postajo in namestitvijo, na 80 EUR na noč po potniku in za največ dve noči. Zgoraj navedena pravica do brezplačne namestitve v hotelu ali drugi obliki namestitve ne velja, če lahko podjetje Flix dokaže, da so odpoved ali zamudo povzročili vremenski pogoji ali huda naravna katastrofa, ki je ogrozila varnost načrtovanega avtobusnega prevoza.

16.4 Če se vozilo med potovanjem pokvari, bo podjetje Flix potnikom ponudilo nadaljnji prevoz z nadomestnim vozilom do primerne čakalne točke, od koder je mogoče nadaljevati potovanje.

16.5 Nadaljnji zahtevki, ki izhajajo iz škode, ki jo je povzročila odpoved ali zamuda, niso izključeni.

17  Odgovornost

17.1 V primeru manjše malomarnosti, razen v primeru ogrožanja življenja, telesne poškodbe ali okvare zdravja, prevzemamo odgovornost samo, če so kršene temeljne pogodbene obveznosti. Neomejena odgovornost za namerno in hudo malomarnost velja neomejeno.

17.2 Odgovornost za postransko škodo je v primerih običajne malomarnosti izključena. To ne velja za primere namernega ali malomarnega ogrožanja življenja, telesne poškodbe ali okvare zdravja.

17.3 Znesek nadomestila v primeru smrti se izračuna v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. Najvišji znesek nadomestila, ki ga določa nacionalna zakonodaja, ne sme biti manjši od 220.000 EUR na potnika.

17.4 Odgovornost in višina nadomestila za škodo na prtljagi je omejena in izključena kot sledi:

17.4.1 V primeru škode na kosih prtljage, ki je nastala zaradi nesreče, v kateri je bil udeležen avtobus, ali v primeru izgube kosov prtljage zaradi enakega vzroka, je višina nadomestila omejena na 1.200 EUR na odškodninski zahtevek na potnika in kos prtljage.

17.4.2 Odgovornost je izključena v primerih, ko izguba kosov prtljage ni povezana z nesrečo, v kateri je bil udeležen avtobus, poleg pomešanja ali tatvine slednjih, razen v primerih namerne in hude malomarnosti.

17.4.3 Odgovornost za škodo ali nadaljnjo škodo, ki je nastala zato, ker je potnik prtljago neprimerno pripravil za potovanje je izključena, razen v primerih namerne in hude malomarnosti.

17.5 Nadomestilo v primeru škode na invalidskih vozičkih in drugih pripomočkih za gibanje ali medicinsko-tehničnih pripomočkih mora biti vedno vsaj enako vrednosti zamenjave pripomočka z novim ali popravila izgubljene ali poškodovane opreme. Izčrpana bodo vsa prizadevanja vsaj za začasno zamenjavo pripomočka, ki ustreza tehničnim in funkcionalnim značilnostim izgubljenega ali poškodovanega invalidskega vozička ali drugih pripomočkov za gibanje.

17.6 Višina nadomestila v vseh ostalih primerih materialne škode, kamor ne spadajo poškodovana prtljaga zaradi nesreče in poškodbe na invalidskih vozičkih ter drugih gibalnih pripomočkih ali napravah 1.000 EUR razen, če je materialna škoda nastala zaradi naklepnega ravnanja ali zaradi hude malomarnosti.

17.7 Omejitve in izključitve odgovornosti ne veljajo za zakonsko obvezno objektivno odgovornost ali če je bila v posameznih primerih prevzeta objektivna odgovornost.

18  Splošni pogoji prevoza

[Razveljavljeno]

19  Kraj sodne pristojnosti

Sodna pristojnost za trgovce, pravne in fizične osebe, ki nimajo splošne pristojnosti v Nemčiji, ter za posameznike, ki so svoj kraj bivanja ali običajno prebivališče po sklenitvi pogodbe o prevozu prenesli v tujino, ali tiste, za katere prebivališče ali običajno prebivališče v času ukrepa ni znano, je v Münchnu.

20  Brezpredmetne določbe

Če so ali postanejo posamezne določbe v teh splošnih pogojih poslovanja in prevoznih pogojih delno ali v celoti brezpredmetne ali nične, to ne vpliva na veljavnost pogodbe o prevozu kot celote.

 

II.  Posebni prevozni pogoji, specifični za državo

1. Dopolnitev prevoznih pogojev za Dansko

 • V zvezi z 5: Študenti/dijaki, otroci in starejši občani lahko vozovnice za potovanja po Danski kupijo po cenah, ki so nižje od rednih. Upoštevajte, da morate v primeru rezervacije in potovanja z vozovnico po znižani ceni ob vstopu na avtobus vozniku pokazati veljaven osebni dokument s fotografijo. Vozovnice za otroke, študente in starejše občane so veljavne samo skupaj z osebnim dokumentom. Če vozniku ne pokažete ustreznega osebnega dokumenta, vaša vozovnica po znižani ceni ne bo veljala, zato boste za vstop na avtobus potrebovali novo vozovnico po redni ceni.
  Danski vojaki, ki služijo obvezni vojaški rok, lahko potujejo brezplačno, če imajo s seboj ustrezno dokumentacijo in dokazilo o tem. Rezervacija sedežev je nujna, rezervacijo pa je treba opraviti preko sporočila, poslanega na e-poštni naslov: storitve@flixbus.si.
 • V zvezi z 11: Določbe 11.2, 11.3 in 11.5 ne veljajo za povezave znotraj Danske. Mladoletniki, mlajši od 16 let, lahko na Danskem potujejo sami, tudi če povezave vključujejo prestopanje, če starš ali zakoniti skrbnik pisno potrdi, da lahko zadevni mladoletnik potuje brez spremstva in brez nadzora. FlixBus izrecno ne prevzame odgovornosti nadzora nad mladoletnikom. Na Danskem otroci vedno potujejo po znižani tarifi v primerjavi z vozovnicami za odrasle. Do dva otroka, mlajša od 12 let, lahko potujeta brezplačno v spremstvu potnika, starejšega od 16 let. Otrok, mlajši od 12 let, lahko potuje brezplačno, če ga spremlja otrok, star med 12 in 15 let.

2. Dopolnitev prevoznih pogojev za Francijo

 • V zvezi z 7.6: Od 9. avgusta 2021 bodo vsi potniki, starejši od 18 let, ki potujejo v Francijo in na francosko ozemlje, morali imeti enega od treh zdravstvenih dokazil, ki ustrezajo zdravstveni prepustnici: potrdilo o prejemu vseh zahtevanih odmerkov cepiva, dokazilo o veljavnem negativnem rezultatu testa RT-PCR/antigenskega testa ali rezultat pozitivnega testa RT-PCR, ki potrjuje, da je posameznik prebolel bolezen COVID-19, in ki je staro najmanj 11 dni in največ 6 mesecev.
  Potnikom, ki ne predložijo enega od zahtevanih dokazil, se lahko prepove potovanje. V tem primeru potnik ni upravičen do nadomestnega prevoza.
  Od 30. septembra 2021 bodo ti ukrepi veljali za vse potnike, starejše od 12 let.
 • V zvezi z 11: Določbe 11.2, 11.3 in 11.4 se ne uporabljajo za povezave znotraj Francije in povezave iz Francije v tuje države. Mladoletnike, mlajše od 16 let, mora na potovanju spremljati zakoniti skrbnik. Pri potovanjih mladoletnikov, starih 16 in 17 let, iz Francije v tuje države, mora zakoniti skrbnik zagotoviti, da imajo mladoletniki vse dokumente in osebne identifikacijske dokumente, potrebne za prehod meje (osebna izkaznica ali potni list).
 • V zvezi z 12.2.1: Spremljevalci potujejo brezplačno, če bo potrjena potreba po stalnem spremstvu. Dokaz je zagotovljen s predložitvijo ustreznega dokumenta ob začetku vožnje, v katerem je zabeležena potreba po stalnem spremstvu, npr. v Italiji potrdila in v Franciji kartica Carte D'Invalidité (Besoin d'Accompagnement).

3. Dopolnitev prevoznih pogojev za Italiji

 • V zvezi z 11.1: Otroci, stari od 0 do 3 let, se lahko prevažajo le v ustreznih otroških varnostnih sedežih. Ti sedeži morajo biti zavarovani z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi, ki so na voljo na avtobusu in ki jih morajo zagotoviti odrasli, ki spremljajo mladoletnike. Družba FlixBus ni odgovorna za ustreznost varnostnih sedežev, ki jih imajo s seboj odrasli, ki spremljajo mladoletne osebe, prav tako pa ni odgovorna za njihovo skladnost z zakonskimi zahtevami.

  Mladoletniki, ki so stari vsaj 3 leta, se lahko prevažajo z uporabo varovalnih sistemov le, če so ti odobreni in združljivi z njihovo višino (Italijanski prometni predpisi, člen 172.6 [Codice della Strada]).

  Če avtobus ni opremljen z odobrenimi varovalnimi sistemi, je treba mladoletne osebe prevažati s standardnimi varnostnimi pasovi, vendar le če so ti združljivi z njihovo višino. Ta določba velja samo za otroke, ki tehtajo manj kot 36 kg.

  V primeru neupoštevanja teh določb so odgovorni izključno odrasli, ki so zadolženi za nadzor mladoletnikov. Potniki, ki tehtajo do 36 kg in so visoki do 1,50 m, lahko brez uporabe otroških varovalnih sistemov potujejo le, če ne sedijo v sprednji vrsti in če jih spremlja potnik, ki je star vsaj 16 let.

  Na mednarodnih povezavah lahko mladoletniki, stari od 0 do 14 let (mladoletniki, ki še niso stari 14 let), potujejo le v spremstvu odrasle osebe (staršev, zakonitega skrbnika ali druge polnoletne osebe). Če mladoletniki, mlajši od 14 let, na mednarodnih povezavah potujejo v spremstvu odrasle osebe, ki ni njihov starš ali zakoniti skrbnik, mora ta oseba dati izrecno dovoljenje in na pristojni policijski postaji (Questura) podpisati soglasje, ki je na voljo na naslednji povezavi.

  Veljavnost dovoljenja za potovanje je omejena na enkratno potovanje (enosmerno in/ali povratno) zunaj kraja prebivališča mladoletnika z določenim namembnim krajem.

  Če želijo mladoletniki, stari od 14 do 15 let (mladoletniki, ki so že dopolnili 14 let, vendar še niso stari 15 let), na mednarodnih povezavah potovati brez spremstva odrasle osebe, morajo njihovi starši ali zakoniti skrbniki dati pisno dovoljenje, ki mora biti priloženo vozovnici, pri čemer morajo uporabiti obrazec, ki je na voljo na naslednji povezavi.

  Na nacionalnih povezavah lahko mladoletniki, stari od 0 do 10 let (mladoletniki, ki še niso stari 10 let), potujejo le v spremstvu odrasle osebe (staršev, zakonitega skrbnika ali druge polnoletne osebe). Če mladoletniki, mlajši od 10 let, na nacionalnih povezavah potujejo v spremstvu odrasle osebe, ki ni njihov starš ali zakoniti skrbnik, mora ta oseba dati pisno dovoljenje, ki mora biti priloženo vozovnici, pri čemer mora uporabiti obrazec, ki je na voljo na naslednji povezavi.

  Če želijo mladoletniki, stari od 10 do 15 let (mladoletniki, ki so starejši od 10 let, vendar še niso stari 15 let), na nacionalnih povezavah potovati brez spremstva odrasle osebe, morajo njihovi starši ali zakoniti skrbniki izdati pisno dovoljenje, ki mora biti priloženo vozovnici, pri čemer morajo uporabiti obrazec, ki je na voljo na naslednji povezavi.

  Družba Flix in družbe FlixCompanies niso odgovorne za nadzor mladoletnikov.

 • V zvezi z 12: Oseba, katere mobilnost je pri uporabi prevoza zmanjšana zaradi telesne invalidnosti (senzorične ali gibalne, trajne ali začasne), duševne invalidnosti ali prizadetosti ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali starosti, in katere stanje zahteva ustrezno obravnavo in prilagoditev storitev, ki se zagotavljajo vsem potnikom, njenim posebnim potrebam ("invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo" ali "invalidna oseba").
 • V zvezi z 12.2.1: Spremljevalec je upravičen do brezplačnega potovanja, če lahko potnik dokaže, da ga je treba ves čas spremljati. Dokazilo predstavlja ustrezen dokument, ki navaja potrebo po stalni pomoči in ki ga potnik predloži ob odhodu. V Italiji je to zdravstveno spričevalo (Certificato), ki ga izda lokalni zdravstveni organ (ASL) ali Nacionalni zavod za socialno zavarovanje (INPS).
 • V zvezi z 12.2.3: Psi pomočniki za invalide in psi vodniki za slepe se prevažajo brezplačno ob predložitvi veljavnega dokumenta o hudi invalidnosti ali enakovrednega potrdila (glej poglavje 12.2.1). Te živali morajo na zahtevo voznika ali drugega potnika nositi nagobčnik.

4. Dopolnitev prevoznih pogojev za Poljsko

 • V zvezi z 2.2: Določba ne izključuje potnikove pravice do spremembe prevozne pogodbe ali odstopa od prevozne pogodbe, kjer se avtobus med potjo ustavi na avtobusni postaji, za povezave, ki jih izvaja FlixBus Polska sp. z o.o. O odstopu od prevozne pogodbe med potjo mora potnik predhodno obvestiti voznika. O spremembi prevozne pogodbe med potjo mora potnik predhodno obvestiti voznika in kupiti novo vozovnico.
 • V zvezi z 3.1: Vozovnice, kupljene za povezave, ki jih upravlja FlixBus Polska sp. z o.o., veljajo kot račun v smislu poljskega zakona o davku na dodano vrednost (DDV).
 • V zvezi z 3.2.1: Vozovnice za povezave, ki jih izvaja FlixBus Polska sp. z o.o., je mogoče kupiti na izbranih avtobusih.
 • V zvezi z 3.5.4: Za potovanja znotraj Poljske se upoštevajo zakonsko določeni popusti, ki se odobrijo upravičenim osebam po poljskem zakonu o pravicah do znižane cene javnega prevoza ali drugih določilih. Plačilo se v tem primeru izračuna na podlagi zakonsko določenega popusta in cene, navedene v trenutno veljavnem ceniku za dano linijo. Potnik je pred vkrcanjem na avtobus dolžan predložiti veljaven dokument, ki potrjuje pravice do popusta. Informacije o upoštevanih zakonskih pravicah in veljavnih dokumentih za potrditev upravičenosti lahko najdete tukaj.
 • V zvezi z 5: Za storitve, ki jih opravlja družba FlixBus Polska sp. z o.o., določila, navedena pod točko 5, veljajo tudi v primeru spoznavnega odloga veljavnega dokumenta, ki potrjuje upravičenost do brezplačnega prevoza ali znižane cene vozovnice.
 • V zvezi z 5.3: Za storitve, ki jih opravlja družba FlixBus Polska sp. z o.o., višja cena vozovnice predstavlja vsoto ustrezne cene prevoza in dodatnega plačila: PLN 150 – plača se med preverjanjem ali PLN 200 – ob izdaji zahteve za plačilo.
 • V zvezi z 5.4: Za storitve, ki jih opravlja družba FlixBus Polska sp. z o.o., bo znesek višje cene in dodatnega plačila vrnjen, zahteva za plačilo pa bo preklicana po plačilu pristojbine za obravnavo PLN 15, če lahko potnik najpozneje v 7 dneh od datuma prevoza posreduje dokumente, ki dokazujejo, da je bilo zadevno potovanje rezervirano ali da je upravičen do brezplačnega prevoza ali znižane cene vozovnice. Ustrezna dokumentacija mora biti poslana preko kontaktnega obrazca na spletnem naslovu https://help.flixbus.com/s/home-si?language=sl ali s priporočeno pošto na naslov: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, Poljska.
 • V zvezi z 9.3: Na Poljskem je uživanje alkohola na avtobusu prepovedano.
 • V zvezi z 9.5: Za povezave, ki jih upravlja FlixBus Polska sp. z.o.o., velja določba 9.5 z določilom, da so potniki dolžni plačati nadomestilo za zgoraj omenjeno umazanje le v višini dejanskih stroškov povzročene škode.
 • V zvezi z 12: Na Poljskem in v zvezi s storitvami, ki jih opravlja FlixBus Polska sp. z o.o., odstavka 12.2.3 in 12.2.4 veljata za invalidne osebe s psi vodniki, kot je opredeljeno v ustrezni zakonodaji. Veljajo naslednje določbe:
 • V zvezi z 12.2.3: Pes vodnik invalidne osebe se prevaža brez doplačila, pod pogojem, da je opremljen z oprsnico in da ima invalidna oseba potrdilo, ki potrjuje status psa vodnika in potrdilo o potrebnih veterinarskih cepljenjih. Tem živalim ni treba nositi nagobčnika.
 • V zvezi z 12.2.4: Določba ne velja.
 • V zvezi z 17: Pravila, navedena pod 17, na Poljskem ne veljajo, temveč se uporabljajo naslednja določila o odgovornosti (17.8.1 do 17.8.9), v skladu z določili poljskega civilnega zakonika in poljskega zakona o prevozu.
 • V zvezi z 17.8.1: Reklamacije, ki izhajajo iz pogodbe o prevozu, sklenjene s prevoznikom, je treba poslati prek obrazca na spletnih portalih podjetja Flix v pisni obliki podjetju FlixBus ali jih poslati v pisni obliki po priporočeni pošti na naslednji naslov: FlixBus Polska sp. z o.o. Fabryczna 5A, 00-466 Varšava, Poljska. Reklamacije je mogoče vložiti v enem letu po dnevu nastanka okoliščin, ki so predmet reklamacije.
 • V zvezi z 17.8.2: Reklamacija mora vključevati predvsem opredelitev osebe, ki predloži reklamacijo, opis okoliščin in izraženih pomislekov, navedbo nastale škode, določitev zahtevka (zneska odškodnine), podpis osebe, ki vlaga pritožbo. Reklamacijam morajo biti priloženi izvirniki ali fotokopije vozovnice ter drugi dokumenti v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prevozu, vključno s tistimi, ki dokazujejo pravice do brezplačnega prevoza ali prevoza po znižani ceni.
 • V zvezi z 17.8.3: V primeru reklamacij glede prtljage opišite škodo ali okoliščine, pod katerimi je škoda nastala.
 • V zvezi z 17.8.4: Če reklamacija ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, je treba informacije predložiti naknadno. V tem primeru prevoznik pozove osebo, ki je vložila reklamacijo, da posreduje dodatna pojasnila v roku 14 dni po prejemu zahteve. Če se vlagatelj reklamacije v predpisanem obdobju ne odzove na poziv, reklamacija ne bo dalje obravnavana.
 • V zvezi z 17.8.5: Prevoznik obravnava reklamacijo v 30 dnevih po dnevu prejema izpolnjene pritožbe.
 • V zvezi z 17.8.6: Druge pogoje in podroben postopek obravnave reklamacij urejajo poljski zakon o prevozih in izvršilni predpisi.
 • V zvezi z 18 in 19: Te določbe ne veljajo za povezave, ki jih izvaja FlixBus Polska sp. z o.o.

5. Dopolnitev prevoznih pogojev za Češko republiko

 • V zvezi z 3.3.3: V skladu z oddelkom 1840 zakona št. 89/2012 zb. Civilnega zakonika, kot je bil spremenjen, bodo za pogodbe o potniškem prevozu veljale posebne določbe glede obveznosti v okviru pogodb, ki se izvajajo kot pogodbe, sklenjene na daljavo, in po katerih ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe do štirinajst dni po njeni sklenitvi.
 • V zvezi z 11.2 do 11.4: Namesto starostne omejitve, navedene v odstavkih 11.2 do 11.4 je mogoče otroke, mlajše od šestih let, prevažati samo v spremstvu osebe, starejše od deset let.
 • V zvezi z 11.5: Prevoz za potnike starosti do šestih let je brezplačen; to ne velja za drugega ali katerega koli naslednjega otroka, ki ga spremlja isti potnik, ali če je na zahtevo spremljevalca otroku zagotovljen ločen sedež. Za prevoz potnikov starosti od 6 do 18 let veljajo popusti.
 • V zvezi z 12: Na Češkem velja za prevoz invalidnih oseb ali oseb z omejeno mobilnostjo zmanjšana tarifa ob predložitvi veljavne ZTP ali ZTP/P kartice, izdane v Češki republiki.
 • V zvezi z 12.2.1: Prevoz vodnika je ob predložitvi dokaza o potrebi stalnega vodenja brezplačen. Predložitev dokaza je opredeljena kot zagotovitev ustreznega dokumenta na začetku potovanja, s katerim je določena potreba stalnega vodenja; na Češkem je to veljavna ZTP ali ZTP/P kartica, izdana v Češki republiki.
 • V zvezi z 12.2.4: Določba ne velja.
 • V zvezi z 16.2: Če ima potnik enosmerno vozovnico za povezavo, ki ima na začetni postaji 60 ali več minut zamude, potnik pa se odloči potovanje opustiti, ima pravico do vračila stroškov vozovnice za to potovanje.
 • V zvezi z 17.1 do 17.3, 17.6, 17.7: Veljajo zakonske določbe o odgovornosti.
 • V zvezi z 17.4.2: Namesto vključene določbe bo veljalo naslednje: potnik je upravičen do povračila stroškov dokazane škode zaradi izgube prtljage, prepeljane v prtljažniku, in sicer v znesku do 3000 CZK.
 • V zvezi z 18: Poleg teh splošnih pogojev prevoza bo veljal odlok Ministrstva za promet in zveze št. 175/2000 zb. glede pravil prometa za javni železniški in cestni potniški prevoz ali druga relevantna zakonodaja.
 • V zvezi z 19: Kakršen koli morebitni pravdni postopek med FlixBus CZ s.r.o in potnikom bo obravnavalo sodišče v Češki republiki. 

6. Dopolnitev prevoznih pogojev za Švedskem

 • V zvezi z 16.2: 
  • Zamude na potovanjih z linijami s skupno razdaljo do 150 km. (npr. linija 690 Arlanda – Stockholm C)
   • Na potovanjih z linijami s skupno razdaljo do 150 km ob zamudah, daljših od 20 minut, veljajo druge določbe.
   • Potniki lahko potovanje opravijo z drugim prevoznim sredstvom ali nadaljujejo z avtobusom, ki ima zamudo. V obeh primerih imajo pravico do denarnega nadomestila. Ta ne temelji na razdalji, ki jo prepotujete sami, temveč na skupni razdalji avtobusne linije, ki jo uporabite.
  • Nadomestilo za drugo prevozno sredstvo.
   • Če je mogoče razumno domnevati, da bodo potniki cilj dosegli z več kot 20 minut zamude, imajo ti pravico pot nadaljevati z drugim prevoznim sredstvom in nato prejeti nadomestilo za tovrsten prevoz. Nadomestno prevozno sredstvo je lahko npr. javni prevoz, taksi ali osebni avtomobil. Zahteve za vračilo stroškov potovanj s taksijem so obravnavane le, če so bile vožnje opravljene natanko od odhodnih do dohodnih postaj, ki so bile vključene v rezervacijo ali načrt poti.
   • Stroški nadomestnega prevoznega sredstva morajo biti razumni glede na okoliščine in ne smejo presegati 1/40 zneska osnovne cene, kot jo določa Zakonik o socialnem zavarovanju (2010:110), (1182,50 švedskih kron (SEK) za leto 2020). Omejitve pri opredelitvi razumnih stroškov niso določene vnaprej, temveč se določijo za vsak posamezen primer.
   • Potniki so lahko ob zamudi upravičeni do nadomestila za drugo prevozno sredstvo tudi, če niso mogli kupiti avtobusne vozovnice. Avtobus mora imeti najmanj 20 minut zamude, načrti potnikov pa morajo vključevati potovanje z zadevnim avtobusom, ki ima zamudo. Potniki morajo dokazati, da so se pripravili na potovanje z avtobusom z zamudo, npr. s prisotnostjo na avtobusni postaji. 
  • Vračilo stroškov vozovnic
   • Če se potniki odločijo nadaljevati potovanje z avtobusom, ki ima zamudo, so upravičeni do vračila voznine:
    • Če je zamuda daljša od 20 minut, imajo pravico do vračila 50 % cene vozovnice.
    • Če je zamuda daljša od 40 minut, imajo pravico do vračila 75 % cene vozovnice.
    • Če je zamuda daljša od 60 minut, imajo pravico do vračila 100 % cene vozovnice.
   • Potniki, ki zahtevajo vračilo za nadomestni prevoz, morajo zahtevek uveljavljati najkasneje dva meseca po dogodku, pri katerem je prišlo do zamude.

7. Dopolnitev prevoznih pogojev za Združeno kraljestvo:

 • V zvezi z 11.3: Velja samo za potovanja, ki ostanejo v Združenem kraljestvu.
 • V zvezi z 11.4: Da lahko otrok samostojno potuje zunaj Združenega kraljestva, mora biti star vsaj 16 let.

8. Dopolnitev prevoznih pogojev za Španijo

 • V zvezi z 19: Družba Flix SE se izrecno odpoveduje in izključuje pristojnost arbitražnih komisij za promet pri reševanju sporov v zvezi s storitvami, ki jih družba zagotavlja. Če bodo potniki vložili zahtevke arbitražnim komisijam za promet, bodo obveščeni o možnostih alternativnega reševanja sporov.