Zakonsko določena znižanja na Poljskem

1. 100 % - Mejni stražarji - nezakonite migracije

Mejni stražarji med izvajanjem uradnih dolžnosti, povezanih s preprečevanjem in bojem proti nezakonitim migracijam na prometnih poteh posebnega mednarodnega pomena.

- velja za redne, hitre, zelo hitre in ekspresne prevoze

2. 95 % - Vodniki slepih oseb

Vodniki ali negovalci, ki spremljajo slepe osebe na njihovem potovanju.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

3. 95 % - Negovalci vojnih invalidov

Vodniki ali negovalci, ki spremljajo vojne invalide, ki niso zmožni za delo in ne morejo živeti samostojno.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

4. 95 % - Negovalci oseb, ki ne morejo živeti samostojno

Vodniki ali negovalci, ki spremljajo osebe, ki ne morejo živeti samostojno.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

5. 93 % - Slepe osebe

Slepe osebe, ki ne morejo živeti samostojno.

- velja za redne prevoze

6. 78 % - Mejni stražarji

Uniformirani mejni stražarji med opravljanjem uradnih dolžnost, povezanih z varovanjem državnih mej, ter med spremljanjem pridržanih oseb, patruljiranjem ali izvajanjem nalog, povezanih z nadzorom obmejnega prometa.

- velja za redne in hitre prevoze

7. 78 % - Cariniki in zaposleni na finančnem ministrstvu

Cariniki in finančni uradniki med izvajanjem uradnega nadzora, opredeljenega v razdelku V Zakona o nacionalni davčni upravi z dne 16. novembra 2016 (Uradni list, točka 1947).

- velja za redne in hitre prevoze

8. 78 % - Policisti

Uniformirani policisti, ki spremljajo pridržane osebe ali varovano lastnino, prevažajo posebno pošto, patruljirajo in zagotavljajo pomoč pri izvajanju nalog izvršnih oblasti.

- velja za redne in hitre prevoze

9. 78 % - Vojaški policisti

Vojaški policisti in organi vojaškega pregona, ki izvajajo naloge uradnega patruljiranja in druge uradne dolžnosti na področju javnega prometa.

- velja za redne in hitre prevoze

10. 78 % - Invalidni otroci

Otroci in mladostniki (do 24. leta starosti) s kakršno koli obliko invalidnosti za prevoz od njihovega bivališča ali iz njihovega kraja prebivanja do:

vrtca, šole, visokošolskih ustanov, oskrbovalno-izobraževalnih ustanov, ustanov za usposabljanje, centrov za osebe s posebnimi potrebami, centrov, ki otrokom in mladostnikom omogočajo izpolnjevanje šolskih in študijskih zahtev, centrov za rehabilitacijo in izobraževanje, centrov za socialno delo, centrov za podporo, zdravstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov za psihološko in pedagoško svetovanje, vključno s specialističnimi klinikami in prevozom na rehabilitacijo in z nje.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

11. 78 % - Negovalci invalidnih otrok in mladostnikov

starši ali negovalci, ki spremljajo otroka ali mladostnika s kakršno koli obliko invalidnosti na poti do:

vrtca, šole, visokošolskih ustanov, oskrbovalno-izobraževalnih ustanov, ustanov za usposabljanje, centrov za osebe s posebnimi potrebami, centrov, ki otrokom in mladostnikom omogočajo izpolnjevanje šolskih in študijskih zahtev, centrov za rehabilitacijo in izobraževanje, centrov za socialno delo, centrov za podporo, zdravstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov za psihološko in pedagoško svetovanje, vključno s specialističnimi klinikami in prevozom na rehabilitacijo in z nje.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

12. 78 % - Vojni invalidi, ki niso zmožni za delo in ne morejo živeti samostojno

Vojni invalidi, ki so povsem nezmožni za delo in ne morejo živeti samostojno.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

13. 78 % - Nepoklicni vojaki

Vojaki, ki prostovoljno služijo vojaški rok, z izjemo občasne vojaške službe in neprostovoljno podaljšanega vojaškega roka, ter osebe, ki služijo vojaški rok v ekvivalentni obliki.

- velja za redne in hitre prevoze

14. 78 % - Otroci do 4. leta starosti

Otroci do 4. leta starosti s svojim lastnim otroškim sedežem.

- velja za redne in hitre prevoze

15. 78 % - Slepe civilne žrtve vojaških operacij

Slepe civilne žrtve vojaških operacij, ki ne morejo živeti samostojno.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

16. 78 % - Invalidni dijaki in študenti

Dijaki in študenti (do 26 leta starosti) s kakršno koli obliko invalidnosti za prevoz od bivališča ali iz kraja prebivanja do:

vrtca, šole, visokošolskih ustanov, oskrbovalno-izobraževalnih ustanov, ustanov za usposabljanje, centrov za osebe s posebnimi potrebami, centrov, ki otrokom in mladostnikom omogočajo izpolnjevanje šolskih in študijskih zahtev, centrov za rehabilitacijo in izobraževanje, centrov za socialno delo, centrov za podporo, zdravstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov za psihološko in pedagoško svetovanje, vključno s specialističnimi klinikami in prevozom na rehabilitacijo in z nje.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

17. 51 % - Slepe osebe

Slepe osebe, ki ne morejo živeti samostojno.

- velja za hitre in zelo hitre prevoze

18. 51 % - Veterani

Veterani in drugi upravičenci - upokojenci, invalidi in osebe, ki prejemajo pokojnino ali družinski dodatek.

- velja za redne in hitre prevoze

19. 51 % - Protikomunistični opozicijski aktivisti in ljudje, zatirani zaradi političnih razlogov

- velja za redne in hitre prevoze

20. 49 % - Osebe, ki ne morejo živeti samostojno.

Osebe, ki ne morejo živeti samostojno, z izjemo slepih oseb, ki ne morejo živeti samostojno.

- velja za redne prevoze

21. 37 % - Otroci, starejši od 4 let

Otroci, starejši od 4 let, ki še niso začeli s predšolskimi pripravami na obvezno izobraževanje.

- velja za redne in hitre prevoze

22. 37 % - Slepe osebe

Slepe osebe, ki lahko živijo samostojno.

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

23. 37 % - Invalidni veterani

Ranjeni veterani, ki prejemajo invalidski dodatek za poškodbo ali bolezen, nastalo zaradi sodelovanja v aktivnostih zunaj države.

- velja za redne in hitre prevoze

24. 37 % - Vojni invalidi

- velja za redne, hitre in zelo hitre prevoze

25. 37 % - Osebe, ki ne morejo živeti samostojno

Osebe, ki ne morejo živeti samostojno, z izjemo slepih oseb, ki ne morejo živeti samostojno.

- velja za hitre in zelo hitre prevoze