Pravno obvestilo

Izdajatelj
FlixMobility GmbH

Kontaktiraj nas:
Naslov: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, Nemčija
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-pošta: info@flixbus.de

*(Prosimo upoštevajte, da so cene klicev iz fiksnih omrežij kot tudi iz mobilnih telefonov odvisne od posameznega ponudnika.)

Izvršni direktorji
André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Trgovinski register
Okrajno sodišče v Münchnu, HRB 197620

ID za DDV
DE 283764680

Odgovorni za vsebino skladno s 55. II členom nemškega sporazuma o radiodifuziji (RStV)
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 München
E-pošta: info@flixbus.de


Odgovornost za vsebino
Vsebino naše spletne strani pripravljamo z vso dolžno skrbnostjo. Za popravke, popolnost in aktualnost vsebin ne odgovarjamo. Kot ponudnik storitev smo skladno s 1. odstavkom 7. člena Zakona o telemedijih (TMG) po splošni zakonodaji odgovorni za našo vsebino na teh straneh. V skladu z 8.–10. členom Zakona o telemedijih (TMG) kot ponudnik storitev nismo obvezani spremljati tujih prenesenih ali shranjenih informacij ali preverjati okoliščin, ki nakazujejo na nezakonito dejavnost. To ne vpliva na dolžnost brisanja in blokiranja uporabe informacij po splošni zakonodaji, vendar pa je ta odgovornost mogoča šele od datuma, ko izvemo za določeno kršitev. Po prejemu obvestila o takšnih kršitvah bomo nemudoma izbrisali vso zadevno vsebino.

9. januarja 2016 je začela veljati nova Uredba EU (524/2013). Spletni trgovci na drobno morajo zdaj na svojih spletnih mestih zagotoviti elektronsko povezavo do platforme za SRS, ki jo je razvila Evropska komisija. Spletna mesta na omenjeni platformi EU bi morala biti dokončana do 15. februarja 2016, da bi bilo podjetjem in potrošnikom omogočeno posredovanje v sporih skupaj z novo uvedeno spletno kupno pogodbo in/ali spletnim naročilom storitve. Predvideno je, da bodo pritožbe, objavljene na platformi za SRS, posredovane razsodiščem držav, v katerih poslujejo spletni trgovci.