Pravno obvestilo

Izdajatelj
Flix SE

Kontaktiraj nas:
Naslov: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Nemčija
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
E-pošta: info@flixbus.si

*(Prosimo upoštevajte, da so cene klicev iz fiksnih omrežij kot tudi iz mobilnih telefonov odvisne od posameznega ponudnika.)

Predsednik nadzornega sveta
Achim Berg

Člani odbora
André Schwämmlein (predsednik), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Trgovinski register
Okrajno sodišče v Münchnu, HRB 274912

ID za DDV
DE 283764680

Odgovorni po poglavju 18, odstavek 2 zakona MStV
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-pošta: info@flixbus.si


Odgovornost za vsebino
Vsebino naše spletne strani pripravljamo z vso dolžno skrbnostjo. Za popravke, popolnost in aktualnost vsebin ne odgovarjamo. Kot ponudnik storitev smo skladno s 1. odstavkom 7. člena Zakona o telemedijih (TMG) po splošni zakonodaji odgovorni za našo vsebino na teh straneh. V skladu z 8.–10. členom Zakona o telemedijih (TMG) kot ponudnik storitev nismo obvezani spremljati tujih prenesenih ali shranjenih informacij ali preverjati okoliščin, ki nakazujejo na nezakonito dejavnost. To ne vpliva na dolžnost brisanja in blokiranja uporabe informacij po splošni zakonodaji, vendar pa je ta odgovornost mogoča šele od datuma, ko izvemo za določeno kršitev. Po prejemu obvestila o takšnih kršitvah bomo nemudoma izbrisali vso zadevno vsebino.

Evropska komisija predstavlja platformo za izvensodno reševanje sporov, ki je na voljo na www.ec.europa.eu/consumers/odr. Sodelujemo pri postopku za mediacijo pred organom za izvensodno reševanje potrošniških sporov. Seznam podatkov za stike s priznanimi organi za izvensodno reševanje je na voljo na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. V ta namen navajamo referenco na Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. (Organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov na področju javnega prevoza) (www.soep-online.de).

 

To pravno obvestilo velja tudi na naših kanalih družbenih medijev: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Seznam posameznih kanalov je na voljo tukaj.