Če imaš težave pri dostopanju do tega spletnega mesta, te prosimo, da nas pokličeš na +49 (0)30 300 137 300 ali prek aplikacije Pomočnik Google FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Splošno pogoji poslovanja in rezervacij

Stanje: 04.04.2018

1 Področje veljave

Splošni pogoji poslovanja in Posebni pogoji za rezervacije se uporabljajo za uporabo spletnih portalov in rezervacijo potovanj s podjetjem FlixBus.

2 Pogodbeni partner

Pogodbeni partner za rezervacijo voženj (prodaja vozovnic) in uporabo spletnih portalov je podjetje FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, v nadaljevanju imenovana podjetje FlixMobility.

3  Komercialna uporaba spletnega portala

3.1 Spletna mesta za primerjavo cen lahko sklenejo pisno pogodbo s podjetjem FlixMobility, na podlagi katere podjetje FlixMobility dovoli prejem, obdelavo in objavo cen ter voznih redov podjetja FlixMobility.

3.2 Spletnih portalov podjetja FlixMobility ni dovoljeno uporabljati za neosebne ali komercialne namene. Uporaba avtomatiziranih sistemov za prevzemanje podatkov s tega spletnega mesta za komercialno uporabo (t.i. »Screen Scraping«) ni dovoljena. Podjetje FlixMobility si pridržuje pravico ukrepati zoper takšne kršitve.

4 Plačilo in kuponi

4.1 Za plačilo vozovnic se lahko uporabijo različne oblike plačila, odvisno od oblike rezervacije:

  • Prek spleta: PayPal, direktna obremenitev, kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex), takojšnji prenos, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Med izvedbo rezervacije si pridržujemo pravico, da izključimo določene oblike plačila in stranke napotimo k drugim oblikam plačila.
  • Na vozilu: gotovina.
  • Prodajna mesta/potovalne agencije: Vse naše agencije ponujajo različne načine plačila, svojo vozovnico pa lahko vedno plačate tudi z gotovino.
  • Po telefonu: Kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex) in direktna obremenitev za stranke z bivališčem v Nemčiji.

4.2 Posebni pogoji pri plačilu s kreditno kartico:

4.2.2.1 Nakupi s kreditno kartico

4.2.2.2 Pri nakupih s kreditno kartico se bremenitev strankinega računa izvede po zaključku rezervacije. Pri nakupu s kreditno kartico stranke svoji kreditni organizaciji ob izvedbi rezervacije naročijo, da obvesti podjetje FlixMobility ali eno izmed njegovih pooblaščenih tretjih strank o imenu in naslovu stranke za primer storniranja knjiženja, s čimer dovolijo podjetju FlixMobility uveljavljanje zahtevkov.

4.2.2.3 Potniki so dolžni plačati bančne stroške, ki nastanejo v primeru storniranja knjiženja, povezanega s plačilom s kreditno kartico. Prav tako lahko nastanejo stroški zaradi odpovedi. Stranke imajo možnost dokazati, da so s storniranjem knjiženja nastali nižji stroški ali da stroškov ni bilo. V primeru storniranja knjiženja se lahko strankam začasno ali stalno prepove izvajanje plačil s kreditno kartico.

4.2.3 V primeru neuspešne izterjave s strani podjetja FlixMobility, bodo terjatve prenesene v nadaljnjo obravnavo zunanjemu ponudniku storitev. Podjetje FlixMobility lahko v ta namen temu zunanjemu ponudniku storitev posreduje vse potrebne osebne podatke dolžnika.

4.2.4 Poravnava, pravica do zadržanja

4.2.4.1 Stranke imajo pravico do poravnave samo v primeru, da so njihove protiterjatve pravno veljavne oziroma jih nismo izpodbijali ali smo jih priznali. Poleg tega imajo pravico do zadržanja, če in v kolikor njihova protiterjatev temelji na enakem pogodbenem razmerju.

4.2.4.2 Če stranke zamujajo s kakršnimi koli plačilnimi obveznostmi, nemudoma zapadejo vse obstoječe terjatve iz enakega pogodbenega razmerja.

4.2.5 Provizije za plačilo

4.2.5.1 Skupna cena za vozovnico, ki je navedena v spletni trgovini, zajema morebitne provizije, zaračunane zaradi izbire postopka plačila ponudnikov tretjih oseb, in zakonsko predpisani DDV.

4.2.5.2 Stranke, ki izberejo način plačila, za katerega se zaračuna provizija, plačajo provizijo v višini 2,1 % in DDV na celoten znesek košarice. V vsaki državi je na voljo najmanj en brezplačen način plačila.

4.3 Unovčenje kuponov:

4.3.1 Pri vsaki rezervaciji je mogoče unovčiti samo en kupon. Kuponi se lahko unovčijo samo prek spleta ali pri naših partnerskih organizacijah.

Bone z denarno vrednostjo, tako imenovane vrednostne bone, je mogoče unovčiti za celotno nakupovalno košarico.

Bone s popustom z odstotno vrednostjo ali za brezplačen prevoz je mogoče unovčiti samo za voznino na vozovnici. Za dodatne storitve (npr. doplačila za storitve, doplačilo za kolesa ali prtljago) z zgoraj opisanimi boni ni mogoče uveljavljati popusta.

4.3.2 V kampanjah zbiranja kuponov, ki jih izvede podjetje FlixMobility v okviru trženjskih dejavnosti, je uporaba kuponov omejena na tri kupone na osebo. Če oseba unovči več kot tri kupone iz iste kampanje zbiranja kuponov, lahko podjetje FlixMobility prekliče vse rezervacije, ki presegajo prve tri vozovnice. To določilo je mogoče preklicati v okviru posebnih promocij.

4.3.3 Veljavnost kuponov, ki se izdajo brezplačno v okviru trženjskih dejavnosti ali v znak dobre volje poteče po zaključenem prvem postopku rezervacije.

4.3.4 Komercialna uporaba in zlasti preprodaja kuponov ni dovoljena. Podjetje FlixMobility bo tovrstno ravnanje kaznovalo z blokado vozovnic in/ali uveljavitvijo škodnih zahtevkov.

4.3.5 Izplačilo kakršnega koli kupona je izvzeto.

4.3.6 V primeru prevare, poskusa zavajanja ali suma na druge nelegalne aktivnosti v povezavi z nabavo ali unovčevanjem bonov ali prenosom bonov na druge osebe, ima FlixMobility pravico zapreti ustrezne uporabniške račune strank in/ali zahtevati alternativen način plačila in/ali blokirati bone. Do odobritev ali sprostitev zadevnih bonov niste upravičeni.

4.3.7 V primeru goljufije, poskusa zavajanja ali suma na druge nezakonite aktivnosti povezane z nabavo ali unovčevanjem bonov ali prenosom bonov na druge osebe, ima FlixMobility pravico stornirati vozovnice, ki so bile delno ali v celoti plačane z unovčenjem takšnega bona.

4.4 Unovčenje kod darilnih bonov Interflix

4.4.1 Za rezervacijo lahko uporabite največ eno kodo bona. Kode bona se samodejno aktivirajo v 48 urah in jih lahko uporabite le na spletu ali v naših partnerskih agencijah.

4.4.2 Kode darilnih bonov je mogoče unovčiti v treh mesecih.

4.4.3 Rezervirati je mogoče samo eno neposredno povezavo, z izjemo enosmernih in povratnih izletov. Ni nujno, da je začetna točka enaka končni.

4.4.4 Darilni boni se nanašajo na osebo in niso prenosljivi.

4.4.5 Preknjižbe so mogoče izključno prek službe za stranke. Stornacija ni mogoča.

4.4.6 Komercialna uporaba in zlasti preprodaja darilnih bonov nista dovoljeni. Podjetje FlixMobility bo tovrstno ravnanje kaznovalo z blokado vozovnic in/ali uveljavitvijo škodnih zahtevkov.

4.4.7 Izplačilo kakršnega koli kupona je izvzeto.

4.4.8 Posamezni prevoz na podlagi darilnega bona, je samostojen in ločen od drugih prevozov.

4.4.9 Potnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi od prodajne pogodbe. Odstop mora obrazložiti v pisni obliki.

4.5 Cenovne akcije

4.5.1 Pri cenovnih akcijah, ki jih izvaja podjetje FlixMobility GmbH v okviru trženjskih dejavnosti, je nakup vozovnic po znižani ceni omejen na tri vozovnice na osebo. Če oseba kupi več kot tri vozovnice v okviru iste cenovne akcije, lahko podjetje FlixMobility GmbH prekliče vse rezervacije, ki presegajo prve tri vozovnice. To določilo je mogoče preklicati v okviru posebnih promocij.

4.5.2 Komercialna uporaba in zlasti preprodaja vozovnic, nista dovoljeni. Podjetje FlixMobility GmbH bo tovrstno ravnanje kaznovalo z blokado vozovnic in/ali uveljavitvijo škodnih zahtevkov.

4.5.3 V primeru goljufije, poskusa prevare ali suma na druge nezakonite dejavnosti, povezane z nakupom, unovčenjem ali prenosom vozovnic, si podjetje FlixMobility GmbH pridržuje pravico, da zapre ustrezen uporabniški račun stranke in/ali zahteva drug način plačila in/ali začasno prekliče vozovnice. Podjetje FlixMobility GmbH ne bo upoštevalo nobenih zahtevkov glede odobritve ali unovčenja zadevne vozovnice.

4.5.4 V primeru goljufije, poskusa prevare ali suma na druge nezakonite dejavnosti, povezane z nakupom, unovčenjem ali prenosom vozovnic, si podjetje FlixMobility GmbH pridržuje pravico, da prekliče vse vozovnice, ki so bile v celoti ali delno kupljene prek unovčenja vozovnice.

4.5.5 Vozovnice, ki so bile kupljene v okviru ponudbe in se spremenijo po koncu ponudbe, je treba kupiti po polni ceni, ki velja na dan vožnje/vozovnice.

5 Stornacija

5.1 Stornacijo lahko opravite z novo rezervacijo druge vozovnice (stornacija z novo rezervacijo) ali tako, da vozovnice ne uporabite in dobite povračilo v skladu z odstavkom 5.6. Sprememba ali stornacija rezervacije pri vozniku ni mogoča.

5.2 Odpoved, ki ji sledi nova rezervacija (npr. proga, čas odhoda, datum potovanja), je mogoča le prek spletnih strani FlixBus ali partnerskih agencij in na prodajnih mestih podjetja FlixCompanies do 15 minut pred časom odhoda po urniku. Povratna pot se šteje za eno rezervacijo.

5.3 V primeru stornacije z novo rezervacijo prejmete tako imenovan stornacijski bon. Ta stornacijski bon velja 12 mesecev in potniku omogoča, da v tem času v vrednosti bona opravi novo rezervacijo. Če je cena ob novi rezervaciji višja od vrednosti bona, morate plačati razliko. Če je cena nižja, lahko ostanek stornacijskega bona uporabite oz. porabite ob naslednji rezervaciji. Pri časovno omejenih akcijskih ponudbah lahko pride do odstopanj od teh pravil. To podrobneje urejajo posebni akcijski pogoji, ki jih lahko najdete na spletnih portalih.

5.4 Za posamezni postopek storniranja zaradi nove rezervacije plačate prispevek za storniranje na posamezno stornirano vožnjo in potnika. Brezplačni kupon za vračilo bo izdan v znesku cene vozovnice z odštetimi stroški za izvedbo postopka odpovedi. Če spremenite ime potnika, boste morali v primeru, da se je izlet v tem času podražil, doplačati razliko. Zamenjava telefonske številke je brezplačna.

5.5 Če se za rezervacijo uporabi kupon za vračilo, se za novo potovanje uporabljajo enaki pogoji odpovedi.

5.6 Če se vozovnica za potovanje, pri kateri je prevoznik ena od podjetja FlixCompanies, ne uporabi, se na zahtevo in proti predložitvi vozovnice vrnejo znesek prevoznine, zmanjšan za stroške obdelave v višini 15 € na vožnjo in potnika, če potnik ne more dokazati, da škoda ni nastala ali je nastala v manjšem znesku. Breme dokazovanja, da vozovnica ni bila uporabljena, nosi potnik. Vozovnica je izdana za enega potnika za en prevoz. Transferne povezave (transferji) veljajo za eno vožnjo. Zahteva za povrnitev stroškov je lahko neformalna. Poslati jo je potrebno družbi FlixMobility ali FlixBus DACH, na primer po pošti na FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80635 München ali na FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin. Stroški obdelave se znižajo na 2 EUR z dodatkom morebitnih bančnih stroškov, če je prevoznik FlixMobility GmbH ali FlixBus DACH GmbH in če se zahteva pošlje takoj, najkasneje en teden po poteku veljavnosti vozovnice.

5.7 Vse zgoraj navedene provizije za obdelavo, provizije za stornacijo in morebitne provizije za prenos se ne zaračunajo, če je povračilo zahtevano na podlagi okoliščin, za katere so odgovorni FlixMobility ali podjetja FlixCompanies. Dobropis za plačilo prevoza z odbitkom morebitnih provizij za obdelavo ali morebitne provizije za prenos se nakaže izključno na račun, ki ga je stranka navedla ob naročilu, ali na račun kreditne kartice, če gre za plačilo s kreditno kartico.

6 Kraj sodne pristojnosti

Sodna pristojnost za trgovce, pravne in fizične osebe, ki nimajo splošne pristojnosti v Nemčiji, ter za posameznike, ki so svoj kraj bivanja ali običajno prebivališče po sklenitvi pogodbe o prevozu prenesli v tujino, ali tiste, za katere prebivališče ali običajno prebivališče v času ukrepa ni znano, je v Münchnu.

7 Brezpredmetne določbe

Če so ali postanejo posamezne določbe v teh splošnih pogojih poslovanja in prevoznih pogojih delno ali v celoti brezpredmetne ali nične, to ne vpliva na veljavnost pogodbe o prevozu kot celote.

 

II Odstopajoča določila za posamezne države

1.  Švedska

  • k 4.1: Na Švedskem je na vozilu možno vozovnico plačati s kreditno kartico (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Poleg tega je na Švedskem pri vozniku avtobusa mogoče kupiti vozovnico s pomočjo plačilnega sistema NFC. (npr. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Poljska

  • k 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6: Ta določba ne velja za povezave, ki jih upravlja FlixBus Polska sp. z.o.o..
  • k 5.1: Odpovedi ni mogoče izvesti z neuporabo vozovnice in pridobitvijo naknadnega povračila za povezave, ki jih izvede FlixBus Polska sp. z.o.o.
  • k 5.4: Odpovedni stroški ne veljajo za povezave, ki jih upravlja FlixBus Polska sp. z.o.o..

3. Češka republika

  • V navezavi na točko 5.4: Pristojbina za odpoved ne velja za vozovnice, kupljene v čeških kronah.
  • V navezavi na točko 6: Kakršen koli morebitni pravdni postopek med FlixBus CZ s.r.o in potnikom bo obravnavalo sodišče v Češki republiki.