Če imaš težave pri dostopanju do tega spletnega mesta, te prosimo, da nas pokličeš na +49 (0)30 300 137 300 ali prek aplikacije Pomočnik Google FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Uredi mojo rezervacijo

Zabeleži si vsak svoj izlet v aplikacijo FlixBus

Odpoved

Do kdaj lahko odpovem rezervacijo?

Rezervacijo lahko odpoveš do 15 minut pred odhodom.

Ali mi bodo zaradi odpovedi zaračunani stroški odpovedi?

Èe odpoveš svoje potovanje do 30 dni pred odhodom, je brezplaèno. Po tem obdobju lahko zaraèunamo stroške odpovedi. Po odpovedi rezervacije bo ustvarjen kupon. Kupon velja 12 mesecev in zajema ceno rezervacije minus stroški odpovedi, èe je to potrebno.

Odpovedi zaradi sprememb obratovanja zaradi koronavirusne bolezni 19: V kolikor je tvoje potovanje odpovedano zaradi koronavirusne bolezni 19, ti bomo zagotovili vračilo celotne kupnine za odpovedano potovanje v obliki vrednostnega bona v skladu z našimi splošnimi pogoji poslovanja in rezervacij.
Prestavi rezervacijo ali odpovej svojo vozovnico neposredno na naši spletni strani.

Spremeni

V rezervaciji lahko spremeniš spodaj naštete informacije:

  • Èas ali destinacija potovanja
  • Ime potnika
  • Telefonska številka

*Èe želiš spremeniti èas ali destinacijo odhoda, moraš najprej preklicati del poti, ki ga želiš spremeniti. Po tem prejmeš bon v znesku vrednosti vozovnice z odštetimi morebitnimi stroški podpovedi. Nato lahko ta bon uporabiš za rezervacijo nove poti (tako da vneseš številko bona v polje za bon in klikneš „Unovèi“). Bon velja 12 mesecev.

Do kdaj lahko spremenim rezervacijo?

Spremembe so možne do 15 minut pred odhodom.

Ali je treba plaèati stroške spremembe rezervacije?

Za spreminjanje kontaktnih informacij ti ni treba plaèati nièesar. Brezplaèno lahko tudi spremeniš ime potnika, èe pa se je od rezervacije podražila cena vozovnice, ti bomo zaraèunali razliko v ceni.

Pravila odpovedi veljajo za spremembe èasa odhoda ali destinacije potovanja. Èe spremeniš svoje potovanje pozneje kot 30 dni do odhoda, bodo stroški odpovedi odšteti od vrednosti kupona.

Kje lahko odpovem ali spremenim rezervacijo?