§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Splošni pogoji poslovanja za prevoz

Dátum: 01.03.2018

1     Področje uporabe

Splošni pogoji poslovanja za prevoz se uporabljajo za rezervacije potovanj in prevoza potnikov v okviru avtobusne mreže, ki jo upravlja podjetje FlixBus. Vozila se uporabljajo za namene prevoza potnikov.

2     Pogodbena stranka

2.1 Pogodbena stranka za rezervacije potovanj

Pogodbena stranka za rezervacije potovanj (prodajalec vozovnic) in uporabo spletnih portalov je podjetje FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, Nemčija, v nadaljevanju FlixMobility.

2.2 Pogodbena stranka za prevoz potnikov z avtobusom

Pogodbena stranka posamezne prevozne pogodbe je prevoznik, naveden v postopku rezervacije. Prevozniki so imetniki posameznih koncesij za linije. Iz tega izhaja, da so pogodbene stranke za prevoz potnikov bodisi podjetja FlixCompanies (2.2.1) ali sodelujoči partnerji (2.2.2).

Zahteve po prevozu v točno določenih avtobusih, ki so v lasti prevoznika, niso mogoče. Neposredni prevoz se izvede prek partnerske družbe, ki jo naroči eden izmed prevoznikov.

2.2.1 Podjetja FlixCompanies so naslednja:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

Če so prevozniki podjetja FlixCompanies, se zanje prav tako uporabljajo ti pogoji poslovanja.

2.2.2 Sodelujoči partnerji so naslednji:

Če so prevozniki sodelujoči partnerji, se zanje uporabljajo izključno njihovi pogoji poslovanja. Dostop do teh dokumentov je mogoč na spletnih mestih zgoraj navedenih sodelujočih partnerjev. Opozarjamo vas, da so morda tovrstni dokumenti na voljo samo v angleščini.

Sodelujoči partnerji ne izvajajo prevoza potnikov pod blagovno znamko FlixBus, razen povezave 96 Dunaj–Gradec in povezave X96 Letališče Dunaj–Gradec, ki ju upravlja podjetje Dr. Richard Linien & Co KG.

2.3 Pogodbena stranka za prevoz potnikov z vlakom

Pogodbena stranka posamezne prevozne pogodbe je prevoznik, naveden v postopku rezervacije:

3     Pravica do prevoza

3.1 Pravica do prevoza obstaja v primeru, da je bila sklenjena pogodba o prevozu in če obstaja obveznost prevoza v skladu z določili nemškega zakona o prevozu oseb (Personenbeförderungsgesetz, PBefG) in določili, ki urejajo zakonsko odredbo o Splošnih pogojih prevoza za prevoz s tramvaji in avtobusom ter linijskega prevoza z motornimi vozili (VO-ABB). Za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja, bo pravica do prevoza obstajala, če je bila sklenjena pogodba o prevozu in če bo obstajala obveznost prevoza, skladno z določili poljskega civilnega zakonika in poljskega zakona o prevozu.Določba 3.1 ne velja v tem obsegu.

3.2 Potrdilo o rezervaciji (glej točko 5.1) potniku omogoča eno vožnjo med začetnim in končnim krajem, ki je naveden na vozovnici. Kasnejši ali predčasni izstop na podlagi zakonskih določil ni dovoljen.

3.3 V primeru rezervacije ob vkrcanju na vozilu, obstaja obveznost prevoza samo v primeru, če je v vozilu dovolj prostih sedežev za celotno potovanje.

3.4 V primeru zahtevanih postankov obstaja obveznost prevoza, samo če je bilo potovanje od tega ali do tega postajališča rezervirano v ustreznem roku, določenem za vnaprejšnje rezervacije. Zahtevani postanki so označeni na zadevnih voznih redih. Ustrezni roki, določeni za vnaprejšnje rezervacije, so navedeni na posameznih voznih redih.

4     Komercialna uporaba spletnega portala

4.1 Spletna mesta za primerjavo cen lahko sklenejo pisni dogovor s podjetjem FlixMobility, na podlagi katerega podjetje FlixMobility dovoli prejem, obdelavo in objavo cen ter voznih redov podjetja FlixMobility.

4.2 Spletnih portalov podjetja FlixMobility ni dovoljeno uporabljati za neosebne ali komercialne namene. Uporaba avtomatiziranih sistemov za prevzemanje podatkov s tega spletnega mesta za komercialno uporabo (t.i. »screen scraping«) ni dovoljena. Podjetje FlixMobility si pridržuje pravico ukrepati zoper takšne kršitve.

5     Vozovnice, stroški prevoza

5.1 Navedeni stroški prevoza morajo biti plačani v zameno za prevoz. V ta namen podjetje FlixMobility izdaja vozovnice. Za izdelavo vozovnice sta potrebna potrditev rezervacije, ki je lahko natisnjena ali prikazana v elektronski obliki (datoteki PDF), in veljavni osebni dokument s fotografijo. Če je rezervacija opravljena v vozilu, velja ročno izpolnjen ali natisnjen račun kot potrdilo o nakupu in potrditev rezervacije. Vozovnica je izdana za enega potnika za en prevoz. Transferne povezave (transferji) veljajo za eno vožnjo. Med postopkom rezervacije morata biti navedena ime in priimek potnika in, če je potrebno, datum rojstva. Ime potnika se primerja s posodobljenim seznamom rezervacij, prikazanem na mobilnem telefonu voznika ali osebja na avtobusni postaji, da se ugotovi, ali obstaja upravičena pravica do prevoza. Ta postopek se po možnosti izvede z optičnim branjem vozovnice. Vozovnice, kupljene za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja, veljajo kot račun v smislu poljskega zakona o davku na dodano vrednost (DDV).

5.2 Potnik mora izvesti postopek rezervacije pred odhodom. Vstop v prostor za potnike v vozilu je dovoljen le z veljavnim potrdilom o rezervaciji.

5.2.1 Potovanja lahko rezerviraš na spletnih portalih in mobilnih aplikacijah FlixMobility za pametne telefone, po telefonu, v prodajnih agencijah, na samih avtobusih (po standardni ceni) in na nekaterih avtobusnih postajah z lastnim osebjem. Rezervacija na vozilu samem je mogoča, samo če je v vozilu dovolj prostih sedežev za celotno potovanje. Zato je priporočljiv vnaprejšnji nakup (prek spleta, prek aplikacije ali agencije). Na vseh povezavah, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja, ni mogoča prodaja v vozilih.

5.2.2 Potrditev rezervacije (podrobnosti naročila) se shrani in jo je mogoče priklicati prek domače strani; po potrebi se lahko pošlje potniku po e-pošti.

5.2.3 Vsak potnik, ki ima veljavno vozovnico, je upravičen do prostega sedeža. Potniki z otroki in osebe z omejenimi gibalnimi sposobnostmi imajo pri izbiri sedeža prednost.

5.3 Spletni nakup vozovnice:

5.3.1 Prikaz izdelkov v spletni trgovini, do katere je mogoče dostopati prek spleta ali aplikacije za pametne telefone, ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe, temveč nezavezujoč spletni katalog, ki potencialne potnike nagovarja k temu, da oddajo svoje ponudbe. S klikom na gumb »Rezerviraj« ali »Plačaj« se izvede zavezujoče naročilo blaga, ki je v nakupovalni košarici. Vozovnica je izdana za enega potnika in en prevoz. Transferne povezave (transferji) veljajo za eno vožnjo. Potrditev prejema naročila se izda takoj po oddaji prek samodejnega e-poštnega potrditvenega sporočila. Pogodba o prevozu ne velja za sklenjeno, dokler podjetje FlixMobility ne sprejme naročila z izdajo potrditve sprejema naročila. Ta potrditev sprejema naročila se lahko izda s samodejnim e-poštnim potrditvenim sporočilom ali kasneje.

5.3.2 Zaradi zmožnosti trenutne tehnologije ni mogoče jamčiti, da bo sporočanje podatkov prek interneta brez napak in/ali vedno dostopno. Ni mogoče razviti in upravljati računalniških programov (programske opreme) in sistemov za obdelavo podatkov (strojne opreme) popolnoma brez napak oz. izključiti vseh nepredvidljivih dejavnikov, ki lahko nastanejo v povezavi z medijem internetom. Zato podjetje FlixMobility ne zagotavlja nobenega jamstva za stalno, neprekinjeno razpoložljivost svojega spletnega mesta in tehničnih sistemov. Zlasti zaradi tehničnih značilnosti interneta ni mogoče jamčiti, da bo možnost spletne rezervacije vedno na voljo. Če je sistem zaradi tehničnih težav na voljo znova kasneje (npr. v obdobju vnaprejšnjega nakupa vozovnic), uporabniki niso upravičeni do prihrankov ali znižanih cen vozovnic.

5.3.3 Treba je opozoriti, da se zakonske določbe glede odpovednih pravic za pogodbe, sklenjene na daljavo, ne uporabljajo v primeru pogodb o prevozu, sklenjenih prek spleta s prodajo na daljavo, in če se prevoznik zaveže, da bo po sklenitvi pogodbe storitev izvedel ob določenem času ali v okviru določenega časovnega obdobja. To je razlika s spletnim naročanjem po pošti. Kljub temu pa zgoraj navedeno ne vpliva na pogoje poslovanja, ki se nanašajo na odpoved rezervacij.

5.4 Prodajna mesta z osebjem

Prodajne agencije, prodajalne vozovnic in oddelek za pomoč strankam podjetij FlixCompanies lahko vsi opravijo rezervacijo za vas ali prekličejo agencijsko provizijo.

5.5 Stroški prevoza:

5.5.1 Uporabniki niso upravičeni do rezervacije vseh cenovnih razredov ali cenovnih deležev pri kateri koli obliki rezervacije. Zlasti popusti in promocijske cene so pri spletni rezervaciji na voljo le delno.

5.5.2 Plačilo za prevoz se nanaša le na prevoz oseb; druge storitve, na primer rezervacija sedežev in prevoz koles ter dodatna ali posebna prtljaga, se obračunajo posebej.

5.5.3 Za znižane cene se uporabljajo posebni predpogoji za rezervacijo. V zvezi s tem je odločilna objava pogojev prevoznine za posamezno linijo.

5.5.4 Študenti/dijaki, otroci in starejši občani lahko vozovnice za potovanja po Danski kupijo po cenah, ki so nižje od rednih. Upoštevajte, da boste v primeru rezervacije in potovanja z vozovnico po znižani ceni morali ob vstopu na avtobus vozniku pokazati veljaven osebni dokument.  Upoštevajte, da so vozovnice, ki jih naročite v kategorijah potnikov otroci, dijaki/študenti, starejši občani, veljavne samo skupaj z ustreznim osebnim dokumentom. Če vozniku ne pokažete ustreznega osebnega dokumenta, vaša vozovnica po znižani ceni ne bo veljala, zato boste za vstop na avtobus potrebovali novo vozovnico po redni ceni.
Danski vojaki, ki služijo obvezni vojaški rok, lahko potujejo brezplačno, če imajo s seboj ustrezno dokumentacijo in dokazilo o tem. Rezervacija sedežev je nujna, rezervacijo pa je treba opraviti preko sporočila, poslanega na e-poštni naslov storitve@flixbus.si.

5.5.5 Za potovanja znotraj Poljske se upoštevajo zakonsko določeni popusti, ki se odobrijo upravičenim osebam po poljskem zakonu o pravicah do znižane cene javnega prevoza ali drugih določilih. Plačilo se v tem primeru izračuna na podlagi zakonsko določenega popusta in cene, navedene v trenutno veljavnem ceniku za dano linijo. Potnik je pred vkrcanjem na avtobus dolžan predložiti veljaven dokument, ki potrjuje pravice do popusta. Informacije o upoštevanih zakonskih pravicah in veljavnih dokumentih za potrditev upravičenosti lahko najdete tukaj: https://www.flixbus.si/storitve/cene/popusti

6     Plačilo in kuponi

6.1 Za plačilo vozovnic se lahko uporabijo različne oblike plačila, odvisno od oblike rezervacije.

 • Prek spleta: PayPal, direktna obremenitev, kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex), SofortÜberweisung (takojšnji prenos), iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Med izvedbo rezervacije si pridržujemo pravico, da izključimo določene oblike plačila in stranke napotimo k drugim oblikam plačila.
 • Na vozilu: gotovina; Na Švedskem je na avtobusu mogoče plačati le s karticami (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). Poleg tega je na Švedskem pri vozniku avtobusa mogoče kupiti vozovnico s pomočjo plačilnega sistema NFC (npr. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • Prodajna mesta: Vse naše agencije ponujajo različne načine plačila, svojo vozovnico pa lahko vedno plačaš tudi z gotovino.
 • Po telefonu: Kreditna kartica (Mastercard/Visa/Amex) in direktna obremenitev za stranke z bivališčem v Nemčiji.
6.2 Nakupi s kreditno kartico

6.2.1 Pri nakupih s kreditno kartico se bremenitev strankinega računa izvede po zaključku rezervacije. Pri nakupu s kreditno kartico stranke svoji kreditni organizaciji ob izvedbi rezervacije naročijo, da obvesti podjetje FlixMobility ali eno izmed njegovih pooblaščenih tretjih strank o imenu in naslovu stranke za primer storniranja knjiženja, s čimer podjetju FlixMobility dovolijo uveljavljanje zahtevkov.

6.2.2 Potniki so dolžni plačati bančne stroške, ki nastanejo v primeru storniranja knjiženja, povezanega s plačilom s kreditno kartico. Prav tako lahko nastanejo stroški zaradi odpovedi. Stranke morajo imeti možnost dokazati, da so s storniranjem knjiženjem nastali nižji stroški ali da stroškov ni bilo. V primeru storniranja knjiženj se lahko strankam začasno ali stalno prepove izvajanje plačil s kreditno kartico.

6.2.3 V primeru neuspešne izterjave s strani podjetja FlixMobility, bodo terjatve prenesene v nadaljnjo obdelavo zunanjega ponudnika storitev. Podjetje FlixMobility lahko v ta namen temu zunanjemu ponudniku storitev posreduje vse potrebne osebne podatke dolžnika.

6.3 Poravnava, pravica do zadržanja

6.3.1 Stranke imajo pravico do poravnave samo v primeru, da so njihove protiterjatve pravno veljavne oziroma jih nismo izpodbijali ali smo jih priznali. Poleg tega imajo pravico do zadržanja, če in v kolikor njihova protiterjatev temelji na enakem pogodbenem razmerju.

6.3.2 Če stranke zamujajo s kakršnimi koli plačilnimi obveznosti, nemudoma zapadejo vse obstoječe terjatve iz enakega pogodbenega razmerja.

6.3.3 Določbi 6.3.1. in 6.3.2 ne veljata za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja.

6.4 Provizije za plačilo

6.4.1 Skupna cena za vozovnico, ki je navedena v spletni trgovini, zajema morebitne provizije, zaračunane zaradi izbire postopka plačila ponudnikov tretjih oseb, in zakonsko predpisani DDV.

6.4.2 Stranke, ki izberejo način plačila, za katerega se zaračuna provizija, plačajo provizijo v višini 2,1 % in DDV na celoten znesek košarice. V vsaki državi je na voljo najmanj en brezplačen način plačila.

6.5 Cenovne akcije

6.5.1 Pri cenovnih akcijah, ki jih izvaja podjetje FlixMobility GmbH v okviru trženjskih dejavnosti, je nakup vozovnic po znižani ceni omejen na tri vozovnice na osebo. Če oseba kupi več kot tri vozovnice v okviru iste cenovne akcije, lahko podjetje FlixMobility GmbH prekliče vse rezervacije, ki presegajo prve tri vozovnice. Ta predpis se lahko opusti v okviru posebnih promocij.

6.5.2 Komercialna uporaba (zlasti nadaljnja prodaja vozovnic) ni dovoljena in jo bo podjetje FlixMobility GmbH sankcioniralo z blokado vozovnic in/ali uveljavitvijo odškodninskih zahtevkov.

6.5.3 V primeru goljufije, poskusa prevare ali suma na druge nezakonite dejavnosti, povezane z nakupom, unovčenjem ali prenosom vozovnic, si podjetje FlixMobility GmbH pridržuje pravico, da zapre ustrezen račun stranke in/ali zahteva drug način plačila in/ali začasno prekliče vozovnice. Podjetje FlixMobility GmbH ne bo upoštevalo nobenih zahtevkov glede odobritve ali unovčenja zadevne vozovnice.

6.5.4 V primeru goljufije, poskusa prevare ali suma na druge nezakonite dejavnosti, povezane z nakupom, unovčenjem ali prenosom vozovnic, si podjetje FlixMobility GmbH pridržuje pravico, da prekliče vse vozovnice, ki so bile v celoti ali delno kupljene prek unovčenja vozovnice.

6.5.5 Vozovnice, ki so bile kupljene v okviru ponudbe in se spremenijo po koncu ponudbe, je treba kupiti po polni ceni, ki velja na dan vožnje/vozovnice.

6.6 Unovčenje kuponov:

6.6.1 Pri vsaki rezervaciji je mogoče unovčiti samo en kupon. Kuponi se lahko unovčijo samo prek spleta ali pri naših partnerskih organizacijah. 

Bone z denarno vrednostjo, tako imenovane vrednostne bone, je mogoče unovčiti za celotno nakupovalno košarico.

Bone s popustom z odstotno vrednostjo ali za brezplačen prevoz je mogoče unovčiti samo za voznino na vozovnici. Za dodatne storitve (npr. doplačila za storitve, doplačilo za kolesa ali prtljago) z zgoraj opisanimi boni ni mogoče uveljavljati popusta.

6.6.2 V kampanjah zbiranja kuponov, ki jih izvede podjetje FlixMobility v okviru trženjskih dejavnosti, je uporaba kuponov omejena na tri kupone na osebo. Če oseba unovči več kot tri kupone iz iste kampanje zbiranja kuponov, lahko podjetje FlixMobility prekliče vse rezervacije, ki presegajo prve tri vozovnice. To določilo je mogoče preklicati v okviru posebnih promocij.

6.6.3 Veljavnost kuponov, ki se izdajo brezplačno v okviru trženjskih dejavnosti ali v znak dobre volje poteče po zaključenem prvem postopku rezervacije.

6.6.4 Komercialna uporaba in zlasti preprodaja kuponov ni dovoljena. Podjetje FlixMobility bo tovrstno ravnanje kaznovalo z blokado vozovnic in/ali uveljavitvijo škodnih zahtevkov.

6.6.5 Izplačilo kakršnega koli kupona je izvzeto.

6.6.6 V primeru prevare, poskusa zavajanja ali suma na druge nelegalne aktivnosti v povezavi z nabavo ali unovčevanjem bonov ali prenosom bonov na druge osebe ima FlixMobility pravico zapreti ustrezne uporabniške račune strank in/ali zahtevati alternativen način plačila in/ali blokirati bone. Do odobritev ali sprostitev zadevnih bonov niste upravičeni.

6.6.7 V primeru prevare, poskusa zavajanja ali suma na druge nelegalne aktivnosti v povezavi z nabavo ali unovčevanjem bonov ali prenosom bonov na druge osebe ima FlixMobility pravico stornirati vozovnice, ki so bile delno ali v celoti plačane z unovčenjem takšnega bona.

6.7 Unovčenje kod darilnih bonov Interflix:
 
6.7.1 Na rezervacijo lahko uporabite največ eno kodo bona. Kode bona se samodejno aktivirajo v 48 urah in jih lahko uporabite le na spletu ali v naših partnerskih agencijah.

6.7.2 Kode darilnih bonov je mogoče unovčiti v treh mesecih. 

6.7.3 Rezervirati je mogoče samo eno neposredno povezavo, z izjemo enosmernih in povratnih izletov. Ni nujno, da je začetna točka enaka končni. 

6.7.4 Darilni boni so prilagojeni po meri, o njih pa se ni mogoče pogajati. 

6.7.5 Preknjiženje je mogoče izključno prek službe za stranke. Stornacija ni mogoča.

6.7.6 Komercialna uporaba in zlasti preprodaja darilnih bonov ni dovoljena. Podjetje FlixMobility bo tovrstno ravnanje kaznovalo z blokado vozovnic in/ali uveljavitvijo škodnih zahtevkov.

6.7.7 Izplačilo kakršnega koli kupona je izvzeto.

6.7.8 Posamezni prevoz na podlagi darilnega bona je samostojen in ločen od drugih prevozov.

6.7.9 Potnik ima pravico, da v 14 dneh odstopi od prodajne pogodbe. Odstop morate obrazložiti v pisni obliki.

7     Neveljavne vozovnice

Potnik je zaposlenim podjetij FlixCompanies med naključnim pregledom vozovnic z namenom preverjanja veljavnosti vozovnic obvezan pokazati svojo vozovnico in svoj veljavni osebni dokument s fotografijo.

8     Višji stroški prevoza

8.1 Potniki so dolžni plačati višje stroške prevoza, če je ugotovljeno, da potujejo z vozilom in niso rezervirali sedeža za to potovanje bodisi vnaprej bodisi ob vstopu na vozilo.

8.2 Potovanja, kjer sta na vozilu prisotna dva voznika in potniki obvestijo drugega voznika, da še niso kupili vozovnice ob vstopu na vozilu, predstavljajo izjemo od zgoraj navedenega.

8.3 Potniki, za katere je ob preverjanju ugotovljeno, da nimajo veljavne rezervacije, so dolžni navesti svoje osebne podatke in se na zahtevo identificirati.

8.4 Višji stroški prevoza znašajo dvakratni znesek običajne prevoznine za razdaljo, ki so jo potniki prepotovali, vendar vsaj 60 EUR ter znesek prevoznine za preostalo razdaljo do destinacije, kamor potujejo potniki. Če potniki ne morejo dokazati prepotovane razdalje, se za izračun višjih stroškov prevoza uporabi začetna točka linije.

8.5 Potniki morajo višje stroške prevoza plačati takoj ali, v drugih primerih, najkasneje v dveh tednih po prejemu pisnega zahtevka za plačilo. Po preteku tega roka se za vsak pisni zahtevek za plačilo zaračuna provizija za obdelavo v višini 5 EUR, pod pogojem, da potnik ne more dokazati, da so nastali nižji stroški obdelave ali da stroški obdelave niso nastali.

8.6 Podjetja FlixCompanies si pridržujejo pravico do nadaljnjih ukrepov s področja civilnega in/ali kazenskega postopka.


9     Stornacija

9.1 Stornacijo lahko opravite z novo rezervacijo druge vozovnice (stornacija z novo rezervacijo) ali tako, da vozovnice ne uporabite in dobite povračilo v skladu z odstavkom 9.6. Sprememba ali stornacija rezervacije pri vozniku ni mogoča.

9.2 Odpoved, ki ji sledi nova rezervacija (npr. proga, čas odhoda, datum potovanja), je mogoča le prek spletnih strani FlixBus ali partnerskih agencij in na prodajnih mestih podjetij Flix do 15 minut pred časom odhoda po urniku. Povratna pot velja za eno rezervacijo.

9.3 V primernu stornacije z novo rezrevacijo prejmete tako imenovan stornacijski bon.
Ta stornacijski bon velja 12 mesecev in potniku omogoča, da v tem času v vrednosti bona opravi novo rezervacijo. Če je cena ob novi rezervaciji višja od vrednosti bona, morate plačati razliko. Če je cena nižja, lahko ostanek stornacijskega bona uporabite oz. porabite ob naslednji rezervaciji. Pri časovno omejenih akcijskih ponudbah lahko pride do odstopanj od teh pravil. 
Podrobneje to urejajo posebni akcijski pogoji, ki jih lahko najdete na spletnih portalih.

9.4 Za posamezni postopek storniranja zaradi nove rezervacije plačaš prispevek za storniranje na posamezno stornirano vožnjo in potnika. Brezplačni kupon za vračilo bo izdan v znesku cene vozovnice z odštetimi stroški za izvedbo postopka odpovedi. Če spremenite ime potnika, boste morali v primeru, da se je izlet v tem času podražil, doplačati razliko. Zamenjava telefonske številke je brezplačna. Odpovedni stroški ne veljajo za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja.

9.5 Če se za rezervacijo uporabi kupon za vračilo, se za novo potovanje uporabljajo enaki pogoji odpovedi.

9.6 Če se vozovnica za potovanje ne uporabi in v primeru, da je prevoznik v skladu z 2.2. členom eno od podjetij Flix, se znesek prevoznine na zahtevo vrne skupaj z vozovnico, od česar se odšteje 15 EUR na potnika in prevoz, če potnik ne more dokazati, da stroški niso nastali ali da so nastali nižji stroški. SStroški obdelave povračila ne veljajo za rezervacije povezav, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja. Vozovnica je izdana za enega potnika in en prevoz. Transferne povezave (transferji) veljajo za eno vožnjo. Pisna zahteva je lahko neformalna. Poslati jo je treba na naslov storitve@flixbus.si. Stroški obdelave se znižajo na 2 EUR z dodatkom morebitnih bančnih stroškov, če je prevoznik skladno s točko 2.2 FlixBus DACH GmbH ali FlixMobility GmbH in če se zahteva pošlje takoj, najkasneje en teden po poteku veljavnosti vozovnice. Povračilo prevoznine, zmanjšano za bančne stroške in stroške obdelave, bo nakazano izključno na bančni račun, ki ga je določila stranka med postopkom rezervacije ali, v primeru plačila s kreditno kartico, na račun te kreditne kartice.

9.7 Vse zgoraj navedene provizije za obdelavo, provizije za stornacijo in morebitne provizije za prenos se ne zaračunajo, če je povračilo zahtevano na podlagi okoliščin, za katere so odgovorni podjetje FlixMobility ali družbe Flix. Dobropis za plačilo prevoza z odbitkom morebitnih provizij za obdelavo ali morebitne provizije za prenos se nakaže izključno na račun, ki ga je stranka navedla ob naročilu, ali na račun te kreditne kartice, če gre za plačilo s kreditno kartico.

10     Vozni redi

10.1 Pridržujemo si pravico do ustrezno utemeljenih sprememb odobrenih in objavljenih časov in datumov potovanj, linij in prevoznin, zlasti zaradi izvajanja odločitev licenčnega organa.

10.2 Če so linije, objavljene v voznem redu, označene s sklicem »Ob upoštevanju uradne odobritve«, to pomeni, da postopek licenciranja, ki je potreben za vključitev teh prevoznih povezav v objavljeni vozni red, za te linije (povezava, postanek, dan potovanja, prevoznina itd.) še ni zaključen.

10.3 Spremembe voznega reda, ki stopijo v veljavo po sklenitvi pogodbe in za katere prevoznik ni odgovoren (npr. dolgotrajne posledice naravnih nesreč ali dolgotrajna gradbišča) potnikom ne dajejo pravice do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, če tovrstne spremembe zgolj malce odstopajo od prvotno dogovorjenega časa odhoda in prihoda, tj. do največ dveh ur. V primeru bistvenih sprememb voznega reda imajo potniki pravico, da brezplačno odstopijo od pogodbe o prevozu. To lahko storijo tako, da stopijo v stik z našim info centrom.

 • Klici iz Nemčije in Švice (nemško fiksno omrežje): +49 30 300 137 300
 • Klici iz Avstrije (avstrijsko fiksno omrežje): +43 820 910 340
 • Klici iz Italije (italijansko fiksno omrežje): +39 (02) 947 59 208
 • Klici iz Francije (francosko fiksno omrežje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Klici iz Velika Britanije (britansko fiksno omrežje): +44 1 78 82 98 784
 • Klici iz Hrvaške (hrvaško fiksno omrežje): +385 1 800 03 80
 • Klici iz Danske (dansko fiksno omrežje): +45 32 72 93 86
 • Klici iz Švedske (švedsko fiksno omrežje): +46 850513750
 • Klici iz Poljske (poljsko fiksno omrežje): +48 22 307 93 34
 • Klici iz Madžarske (madžarski stacionarni telefon): +36 1 701 04 78
 • Klici iz Romunije (romunski stacionarni telefon): +40.376.300.111
 • Klici iz Ukrajine (ukrajinski stacionarni telefon): +38 044 228 1473*

ali po e-pošti na naslov storitve@flixbus.si. Potniki v tovrstnih primerih še niso smeli začeti potovanja. Vse ostale pravice potnikov ostajajo nespremenjene.


11     Začetek potovanja

11.1 Potnikom priporočamo, da so na mestu odhoda vsaj 15 minut pred začetkom potovanja.

11.2 Če potniki niso prisotni ob načrtovanem času in na kraju odhoda, se lahko pravica do prevoza za rezervirano potovanje in mesto na vozilu dodeli drugim.

11.3 Če so potniki o neutemeljenem odlogu potovanja obveščeni z SMS-sporočilom, e-pošto ali v kakšni drugačni pisni obliki, pravica do prevoza za rezervirano potovanje v primeru odsotnosti potnika poteče ob začetku časa potovanja, navedenega v SMS-u ali e-pošti.

11.4 Ime potnika se primerja s posodobljenim seznamom rezervacij, prikazanem na mobilnem telefonu voznika ali osebja na avtobusni postaji, da se ugotovi, ali obstaja upravičena pravica do prevoza. Ta postopek se po možnosti izvede z optičnim branjem vozovnice. V posebnih primerih se mora potnik na zahtevo identificirati vozniku in osebju s predložitvijo natisnjene ali elektronske (v obliki datoteke PDF) potrditve rezervacije in veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo (osebna izkaznica, , potni list ali podobno).


12     Prestopanje

12.1 Na splošno velja, da so objavljeni linijski prevozi neposredne povezave. V nekaterih primerih so morda potrebna prestopanja.

12.2 Če je načrtovano prestopanje, podjetja FlixCompanies svojim potnikom zagotavljajo nadaljnji prevoz do rezervirane destinacije. Če redni avtobus v izjemnih primerih ne more počakati na povezovalni avtobus, ki zamuja, podjetja FlixCompanies zagotovijo nadomestni prevoz. V nekaterih primerih se lahko to izvede z avtobusi, ki jih upravljajo druge družbe, avtomobili ali z železniškim prevozom. Zahtevki za določeno obliko prevoza ne bodo priznani. Če je destinacija predaleč ali druge alternativne povezave niso na voljo, zaradi česar je treba nadaljevanje potovanja preložiti na naslednji dan, je potnikom na voljo brezplačno bivanje v hotelu srednjega cenovnega razreda.

12.3 Zgornje določilo se uporablja samo v primerih, ko rezervacije pri podjetju FlixMobility zadevajo neposredne povezave. Če potniki rezervirajo posamezne linije in te združijo, da nastane potovanje, ki vključuje prestopanja, sami nosijo tveganje, da bodo zamudili povezavo. Zahtevki za nadomestni prevoz ali nastanitev v hotelu so v takšnem primeru neupravičeni. Vendar bodo podjetje FlixMobility ali podjetja FlixCompanies potnike na vse primerne načine poskušala obvestiti o nadomestnih povezavah.

12.4 Prestopanja na prevozne storitve, ki jih ne upravljajo podjetja FlixCompanies, ni mogoče jamčiti.
 

13    Splošne obveznosti potnikov

13.1 Potniki morajo spoštovati navodila voznika in spremljajočega osebja.

13.2 Voznik in spremljajoče osebje lahko potnikom prepove nadaljnjo potovanje, če je očitno, da so potniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog. Enako velja za potnike, ki iz drugih razlogov ogrožajo varnost drugih potnikov ali občutno poslabšajo dobro počutje slednjih. Zahtevki za nadomestni prevoz so v takšnem primeru neupravičeni.

13.3 Kajenje na avtobusih je prepovedano. Ta prepoved velja tudi za e-cigarete.

13.4 Potniki so odgovorni za škodo, ki jo povzročijo na avtobusu.

13.5 Potniki, ki bodisi namerno bodisi zaradi hude malomarnosti umažejo avtobus, so podjetjem FlixCompanies dolžni plačati stroške čiščenja v višini vsaj 100 EUR. Potniki imajo pravico, da predložijo dokaze, da škoda ni nastala ali da je strošek zaradi omenjene škode znatno nižji kot prej omenjeni pavšal. Za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja, velja določba 13.5 z določilom, da so potniki dolžni plačati nadomestilo za zgoraj omenjeno umazanje le v višini dejanskih stroškov povzročene škode.

13.6 Prevoznik lahko prekliče pogodbo o prevozu brez odpovednega roka, če se potnik vede na način, ki je tako moteč, da kljub (ustnemu) opozorilu ni več mogoče, da bi prevoznik in/ali preostali potniki nadaljevali s potovanjem. To velja tudi v primeru, da potnik ne upošteva objektivno utemeljenih smernic (npr. varnostnih smernic). V takšnem primeru ima prevoznik pravico, da zadrži prevoznino.

13.7 Vsi potniki so dolžni uporabljati varnostne pasove v skladu z zakonskimi predpisi, če je avtobus z njimi opremljen.

13.8 V odmorih/na postajah ali ob policijskih kontrolah morajo potniki na zahtevo voznika ali sprevodnika zapustiti avtobus. Potnik mora obvezno upoštevati čas trajanja odmora, ki ga določi voznik ali sprevodnik. Voznik sme odpeljati, če se potnik po preteku časa za odmor ni pravočasno vrnil na avtobus, in ni odgovoren za odsotnost potnika po pretečenem času odmora.


14     Posebne obveznosti potnikov v zvezi z mednarodnimi prevozi

14.1 Vsak potnik, ki želi prevoz preko katerekoli mednarodne meje, je sam odgovoren za izpolnjevanje vseh zakonov in predpisov v zvezi s potovalnimi in osebnimi dokumenti, vizumi, tujimi valutami, carinami in zdravjem. Podjetje FlixBus ni odgovorno za nobene posledice zaradi neizpolnjevanja teh zakonov in predpisov, četudi se ti spremenijo šele po rezervaciji prevoza.

14.2 Vsak potnik, ki želi prevoz preko katerekoli mednarodne meje, je sam odgovoren za pridobitev vseh potrebnih potovalnih dokumentov in za izpolnjevanje zakonov vsake posamezne države na poti do izbrane destinacije (splošno pravilo: državljani Evropske unije, Švice, Norveške in Islandije lahko potujejo z osebno izkaznico, državljani vseh drugih narodnosti pa s potnim listom). Priporočamo, da preverite vstopne in izstopne zahteve države oz. držav, kamor potujete tako, da se obrnete na njihovo veleposlaništvo ali konzulat, preverite pa tudi spletno stran europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
Podjetje FlixBus ne nosi odgovornosti za nobene posledice zaradi nepridobitve vseh potrebnih potovalnih in osebnih dokumentov.

14.3 Pred vsakim odhodom mora potnik, ki potuje iz ali na mednarodno destinacijo, na zahtevo vozniškega in storitvenega osebja predložiti sprejemljivo obliko uradno izdanega osebnega dokumenta, ki vsebuje najmanj polno ime in fotografijo potnika. Vozniško in storitveno osebje mora preveriti, ali so podatki na vozovnici enaki podatkom na osebnem dokumentu, ki ga predloži potnik.

14.4 Podjetje FlixBus si pridržuje pravico zavrniti vstop na avtobus:

 • kadar potnik nima pri sebi nobenega dokumenta ali osebnega dokumenta s polnim imenom in fotografijo;
 • kadar potnik predloži dokument ali osebni dokument s podatki, ki se ne ujemajo s tistimi na vozovnici.

14.5 Podjetje FlixBus v skladu s členom 14.4 ni obvezano povrniti stroškov vozovnice, niti delno niti v celoti, oziroma zagotoviti kakršnekoli odškodnine.

14.6 Prtljaga/kovčki morajo ostati odklenjeni za hitrejšo izvedbo postopka pregleda na mejah.

14.7 Potniki so obvezani imeti pri sebi samo blago, ki je izvzeto iz carinjenja v naravi in količini.

15    Otroci in mladoletne osebe

15.1 Majhne otroke stare med 0 in 3 leta lahko prevažate le v otroških sedežih za majhne otroke. Med vožnjo jih morate pritrditi z varnostnimi pasovi, ki so nameščeni v avtobusu. Otroške sedeže za majhne otroke morate pritrditi z dvotočkovnimi pasovi in jih morajo prinesti s seboj spremljevalci majhnih otrok.

15.2 Prevoz otrok in mladoletnih oseb, mlajših od 10 let, se na vseh državnih in mednarodnih povezavah izvaja le, če so med vožnjo v spremstvu odrasle osebe.

15.3 Otroci in mladoletniki med 10. in 14. letom smejo potovati brez spremstva samo, ko zakoniti zastopnik med postopkom rezervacije pisno potrdi, da je mladoletnik sposoben in v stanju potovati sam brez nadzora. Družba FlixMobility, podjetja Flix in njihova partnerska podjetja izrecno ne prevzamejo dolžnosti nadzora nad mladoletnikom. Otroci, ki potujejo sami, ne smejo potovati na nočnih povezavah in čez državne meje. Prav tako so vsi otroci, ki potujejo sami, izključeni iz prevozov s prestopanjem.

15.4 Mladoletniki, starejši od 15 let, lahko potujejo sami. V primeru mednarodnih povezav morajo zakoniti skrbniki zagotoviti, da imajo mladoletniki pri sebi vse dokumente in osebne identifikacijske dokumente, potrebne za prehod meje (glej točko 14.2).

15.5 Otroci potujejo po znižani ceni. Ta velja za otroke in mladoletnike, mlajše od 15 let. Če je na voljo promocijska cena nižja od znižane cene, otrok samodejno prejme nižjo ceno.

15.6 Določbe 15.2, 15.3 in 15.4 se ne uporabljajo za povezave znotraj Francije in povezave iz Francije v tuje države. Mladoletnike, mlajše od 16 let, mora na potovanju spremljati zakoniti skrbnik. Pri potovanjih mladoletnikov, starih 16 in 17 let, iz Francije v tuje države, mora zakoniti skrbnik zagotoviti, da imajo mladoletniki vse dokumente in osebne identifikacijske dokumente, potrebne za prehod meje (osebna izkaznica ali potni list).

15.7 Določbe 15.2, 15.3 in 15.5 ne veljajo za povezave na Danskem. Mladoletniki, mlajši od 16 let, lahko na Danskem potujejo sami, tudi če povezave vključujejo prestopanje, če starš ali zakoniti skrbnik pisno potrdi, da lahko zadevni mladoletnik potuje brez spremstva in brez nadzora. FlixBus izrecno ne prevzame odgovornosti nadzora nad mladoletnikom. Na Danskem otroci vedno potujejo po znižani stopnji v primerjavi z vozovnicami za odrasle. Do dva otroka, mlajša od 12 let, lahko potujeta brezplačno v spremstvu potnika, starejšega od 16 let. Otrok, mlajši od 12 let, lahko potuje brezplačno, če ga spremlja otrok, star med 12 in 15 let.

16      Invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo

16.1 Načeloma se opravi prevoz za vse osebe, ne glede na to, ali so invalidne ali so omejene glede svoje mobilnosti. Invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo je zagotovljena pomoč s strani podjetja FlixBus, ki je v odgovornosti prevoznika v skladu s prilogama Ia in b k Uredbi (EU) št. 181/2011.

16.1.1 V Češki republiki invalidne osebe ali osebe z zmanjšano mobilnostjo potujejo po znižani stopnji, pod pogojem, da imajo v Češki republiki veljavno kartico ZTP ali ZTP/P

16.2 Spremljevalci ter psi vodiči za invalide in slepe osebe

16.2.1 Spremljevalci potujejo brezplačno, če bo potrjena potreba po stalnem spremstvu. Dokaz je zagotovljen s predložitvijo ustreznega dokumenta ob začetku vožnje, v katerem je zabeležena potreba po stalnem spremljanju, npr.

 • v Nemčiji, potrdilo o hudi invalidnosti ali zdravniško potrdilo
 • v Franciji kartica Carte D'Invalidité (Besoin d´Accompagnement)
 • v Italiji, potrdila, ki jih izda lokalni zdravstveni organ (ASL) ali "Nacionalni inštitut za socialno varstvo" (INPS)
 • v Češki republiki veljavna kartica ZTP/P, ki je izstavljena v Češki republiki PS

16.2.2 Da bi zagotovili izvedljivost prevoza invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo, pa tudi njihovo spremno osebo, je potrebno, da nas potnik pred rezervacijo obvesti o svojih potrebah. (glej točko 16.5.3).

16.2.3 Za pse vodiče za invalide in slepe osebe, ki morajo spremljati invalidno osebo, je prevoz brezplačen, pod pogojem, da je predloženo dokazilo o veljavni težji invalidnosti ali ustrezno potrdilo (glej
16.2.1). Te živali so izvzete iz obvezne uporabe nagobčnika.

16.2.4 Da bi zagotovili izvedljivost prevoza psa spremljevalca ali vodiča, mora potnik pred rezervacijo obvestiti službo za stranke po telefonu o svojih potrebah in najkasneje 36 ur pred odhodom.

16.3 Postajališča/avtobusne postaje
Družbe Flix nimajo nobenega vpliva na infrastrukturo in zato neučinkovite pogoje bližnjih postajališč in avtobusnih postaj, zaradi česar za to ne prevzemamo nobenega jamstva. Za to je odgovoren ustrezni upravljavec postaje.

16.4 Zavrnitve prevoza

16.4.1 Če zaradi konstrukcije vozila ali infrastrukture, vključno z avtobusnimi postajami in avtobusnimi postajališči, fizično ni mogoče na varen in operativno izvedljiv način omogočiti vstopa, izstopa ali prevoza invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo, si pridržujemo pravico do rezervacije, izstavitve vozovnice ali kako drugače omogočiti ali vzeti osebo v vozilo. V tem primeru se zadevna oseba obvesti o kakršnem koli sprejemljivem nadomestnem prevozu s storitvijo družb Flix.

16.4.2 Zaradi zasnove vozil je prevoz trenutno še posebej možen samo v primerih, če lahko invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo potujejo samostojno in brez tuje pomoči. Potnik lahko zahteva spremstvo druge osebe po svoji izbiri, ki lahko zagotovi pomoč, ki jo potrebuje invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo, tako da predhodni razlogi odpadejo. Takšen spremljevalec bo brezplačno prevažal; če je to izvedljivo, ji bo dodeljen sedež poleg invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo.

16.4.3 Zadevni potnik bo nemudoma in na zahtevo v petih delovnih dneh po prejemu vloge pisno prejel obrazložitev razlogov za zavrnitev prevoza.

16.4.4 Če je bil prevoz potnika z invalidnostjo ali omejeno mobilnostjo preverjen in je vozovnica izdana, potniku pa je vseeno zavrnjen prevoz, imata potnik in njegov sopotnik naslednjo izbiro: (a) povračilo voznine in, če je primerno, čim hitrejšo vrnitev na prvo izhodišče, kot je določeno v prevozni pogodbi, ali (b) kadar je to izvedljivo, nadaljevanje potovanja ali preusmerjanje s spremenjeno nadomestno storitvijo na namembnem kraju, navedeno v prevozni pogodbi.

16.5 Prenašanje invalidskih vozičkov ali pripomočkov za hojo

16.5.1 Invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo so upravičeni do brezplačnega prevoza zložljivega invalidskega vozička ali pripomočkov za hojo v prtljažniku avtobusa.

16.5.2 Razen tega morajo vsi invalidski vozički, ki so potrebni v prostoru za potnike, ne glede na datum izdelave biti opremljeni s sidrišči za pritrditev, tako imenovanimi električnimi pestami, v skladu z DIN 75078-2 in imeti homologacijo proizvajalca v skladu z DIN EN 12183 ali 12184. Izpolnjevanje predpisanih standardov za prevoz je treba pred rezervacijo potrditi z obrazcem. (glej točko 16.5.4).

16.5.3 Da bi preverili možnost prevoza, se od potnika zahteva, da pred odhodom službi za stranke po telefonu natančno navede točen tip invalidskega vozička ali pripomočka za hojo, in sicer 14 dni ali najkasneje 7 dni (za prevoz v potniškem prostoru) ali 36 ur (za prevoz v prtljažniku) pred odhodom.

16.5.4 Potnik s tem zagotovi, da je invalidski voziček funkcionalen in tehnično zasnovan tako, da ga je mogoče varno uporabljati med vožnjo. Voziček ustreza trenutnim uradnim varnostnim zahtevam. Prevoz v invalidskem vozičku se lahko zavrne, če obstajajo znatni znaki, da varen prevoz ni mogoč ali je vprašljiv. Prevoznik izključuje odgovornost za škodo zaradi pomanjkljivega tehničnega stanja invalidskega vozička.

17     Rezervacija sedeža

17.1 Rezervacija posameznega sedeža

17.1.1 Na nekaterih vožnjah z vozilom FlixBus je ob rezervaciji na naših spletnih mestih FlixBus, pri partnerskih agencijah in na prodajnih mestih vozovnic podjetij FlixCompanies možno rezervirati tudi točno določen sedež (na prehodu ali ob oknu, vrsta, miza). Če je storitev za izbrano vožnjo na voljo, je možno pri rezervaciji dodatno izbrati sedež. Ta storitev je plačljiva. Stroški rezervacije sedeža se obračunajo po tarifi, ki velja na dan nakupa vozovnice za zadevno vožnjo. Znesek je odvisen od izbrane kategorije sedeža in relacije. Sedeži se razlikujejo le po položaju (npr. boljši razgled, prostor ob mizi).

17.1.2 Rezervacija posameznega sedeža se priznava z navedbo potrdila o rezervaciji. Pri rezervacijah za več oseb rezervacije sedežev ne veljajo za posamezno osebo, to pomeni, da sedeža ni mogoče dodeliti posamični osebi v skupini.

17.1.3 Rezervacija sedeža (plačljiva) ni obvezna. Če potnik nima rezerviranega sedeža, si lahko pred začetkom vožnje sam izbere sedež v določenem predelu avtobusa. V tem primeru ni mogoče zagotoviti, da bo družina ali skupina sedela skupaj. Zagotavljamo le, da bo dobil vsak potnik v avtobusu svoj sedež.

17.2 Omejitve pri rezervaciji sedeža

17.2.1 Če se potnik ne vkrca pravočasno, izgubi pravico do sedeža in prevoza. Družba FlixBus ima v tem primeru pravico vozovnico podeliti drugi osebi v skladu s členom 11.2. Zato priporočamo, da potniki na postajališče prispejo najkasneje 15 minut pred odhodom, tudi če so sedež rezervirali.

17.2.2 Do sedeža, ki ga je treba rezervirati, imajo načeloma pravico le tiste osebe, ki so sedež rezervirale. Zaradi poslovnih ali varnostno-tehničnih razlogov ima družba FlixBus pravico potnikom na novo dodeliti sedeže tudi še tik pred začetkom vožnje. Med drugim se to lahko zgodi, če v avtobusu nosečnice, mladostniki, otroci, ki potujejo sami, ali osebe s telesnimi omejitvami, ki so dobile druge sedeže, ustreznih sedežev pa ni več na voljo. V tem primeru je treba upoštevati navodila voznika avtobusa. Nova dodelitev sedežev poteka ne glede na raso, veroizpoved, barvo kože, nacionalnost ali spol.

17.2.3 Pri spremembi rezervacije sedeža lahko potnik zahteva vračilo denarja za rezervacijo sedeža, če mu sedeža ni možno ponuditi v rezervirani ali višji kategoriji. 

17.2.4 Pri izpadih ali zamudah se vrne znesek za rezervacijo sedeža v skladu s členom 20.

17.2.5 Potnik ne dobi vračila, če se ni pojavil ali če mu je bil sedež dodeljen/ga je dobil brezplačno.

17.3 Odpoved in prenos rezervacije
Stroški rezervacije sedeža so vračljivi pri odpovedi ali prenosu rezervacije vožnje, če sedež ni bil dodeljen brezplačno. Veljajo določila člena 9. Pri odpovedi vožnje je možno rezervacijo sedeža prenesti na drugo osebo z enako rezervacijo vožnje.

18     Prevoz blaga

18.1 Prtljaga:

18.1.1 Prtljaga, ki je vključena v ceno vozovnice, je omejena na en brezplačni kos prtljage po osebi in največjo velikost kosa prtljage 80 x 50 x 30 cm. Manjša odstopanja mer so dovoljena, če skupni seštevek višine, širine in dolžine kosa prtljage ne presega 160 cm. Vsak potnik lahko s seboj brezplačno vzame prtljago z največjo težo 20 kg. Kot prtljaga veljajo kovčki in torbe. Izjemoma je dovoljeno s seboj imeti pohodni nahrbtnik. V posameznih primerih je v okviru obstoječih kapacitet mogoče vzeti s seboj dodatni plačljiv kos prtljage (dodatna prtljaga) z največjimi merami 80 x 50 x 30 cm in težo največ 20 kg. Tudi za dodatno prtljago so dovoljena manjša odstopanja mer, če celoten obseg kosa prtljage ne presega 160 cm. Za to je treba plačati 2 EUR stroškov za prtljago. Potnikom ne pripada splošna pravica prevoza več kot enega kosa večje prtljage.

18.1.2 Dodatno prtljago je treba prijaviti vnaprej, bodisi (če je to mogoče pri določeni vožnji) prek rezervacijskega sistema bodisi po telefonu, vendar ne prej kot 48 ur pred začetkom vožnje, na naslednjih telefonskih številkah:

 • Klici iz Nemčije in Švice (nemško fiksno omrežje): +49 30 300 137 300
 • Klici iz Avstrije (avstrijsko fiksno omrežje): +43 820 910 340
 • Klici iz Italije (italijansko fiksno omrežje): +39 (02) 947 59 208
 • Klici iz Francije (francosko fiksno omrežje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Klici iz Velika Britanije (britansko fiksno omrežje): +44 1 78 82 98 784
 • Klici iz Hrvaške (hrvaško fiksno omrežje): +385 1 800 03 80
 • Klici iz Danske (dansko fiksno omrežje): +45 32 72 93 86
 • Klici iz Švedske (švedsko fiksno omrežje): +46 850513750
 • Klici iz Poljske (poljsko fiksno omrežje): +48 22 307 93 34*
 • Klici iz Madžarske (madžarski stacionarni telefon): +36 1 701 04 78
 • Klici iz Romunije (romunski stacionarni telefon): +40.376.300.111
 • Klici iz Ukrajine (ukrajinski stacionarni telefon): +38 044 228 1473*

18.1.3 Potniki so dolžni prtljago označiti s svojim imenom in naslovom, da je mogoče pravilno vračilo prtljage in da se preprečijo napake pri vračanju prtljage.

18.1.4 Potniki so odgovorni za prenos svoje prtljage pri menjavi vozil. Morebitna pomoč s strani voznika je na voljo samo v izjemnih primerih, razen če je potnik invalidna oseba ali oseba z zmanjšano gibljivostjo.

18.2 Ročna prtljaga:

18.2.1 Prevoz ročne prtljage je brezplačen, vendar je omejen na en kos prtljage na potnika, pri čemer velikost prtljage ne presega 42 x 30 x 18 cm in ne tehta več kot 7 kg.

18.2.2 Potniki morajo ročno prtljago pospraviti v prostoru za potnike in jo nadzirati na način, ki zagotavlja, da varnost in pravilno delovanje avtobusa nista ogrožena ter da to ne moti drugih potnikov. Ročno prtljago je načeloma treba pospraviti na police za prtljago ali pod sedež pred potnikom.

18.2.3 Ročna prtljaga in njena vsebina morata ostati pod skrbjo potnika ves čas potovanja; potnik ju mora tudi skrbno nadzorovati. Če se ugotovi nedovoljen poseg v prtljago s strani tretje osebe, je treba o tem obvestiti voznika. Potnike prosimo, da pred koncem potovanja preverijo, ali njihova ročna prtljaga vsebuje vse, kar je vsebovala na začetku potovanja.

18.3 Posebna prtljaga:

18.3.1 Pri tako imenovani posebni prtljagi je potrebna predhodna registracija s strani potnika in njena potrditev. Na splošno ni mogoče zahtevati prevoza posebne prtljage.

18.3.2 Kot posebna prtljaga veljajo predmeti, ki presegajo velikost prtljage. Obseg (višina v cm + širina v cm + globina v cm) kosa posebne prtljage ne sme biti večji od 240 cm. Posamezen kos posebne prtljage ne sme biti težji od 30 kg.

18.3.3 Prevoz posebne prtljage je omejen na en kos na potnika.

18.3.4 Na splošno so iz prevoza izključeni priključki, vgrajena oprema, ali kosi pohištva, elektronske naprave, deske za surfanje in kartonske škatle. Ortopedski pripomočki in kolesa ne štejejo za posebno prtljago. Zanje se uporabljajo ločeni pogoji.

18.3.5 Dodaten kos prtljage morate prijaviti bodisi (če je to mogoče) v sistemu rezervacij bodisi po telefonu, vendar ne prej kot 48 ur pred začetkom vožnje, na naslednjih telefonskih številkah:

 • Klici iz Nemčije in Švice (nemško fiksno omrežje): +49 30 300 137 300
 • Klici iz Avstrije (avstrijsko fiksno omrežje): +43 820 910 340
 • Klici iz Italije (italijansko fiksno omrežje): +39 (02) 947 59 208
 • Klici iz Francije (francosko fiksno omrežje): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Klici iz Velika Britanije (britansko fiksno omrežje): +44 1 78 82 98 784
 • Klici iz Hrvaške (hrvaško fiksno omrežje): +385 1 800 03 80
 • Klici iz Danske (dansko fiksno omrežje): +45 32 72 93 86
 • Klici iz Švedske (švedsko fiksno omrežje): +46 850513750
 • Klici iz Poljske (poljsko fiksno omrežje): +48 22 307 93 34
 • Klici iz Madžarske (madžarski stacionarni telefon): +36 1 701 04 78
 • Klici iz Romunije (romunski stacionarni telefon): +40.376.300.111
 • Klici iz Ukrajine (ukrajinski stacionarni telefon): +38 044 228 1473*

Če je posebno prtljago mogoče vzeti s seboj, je treba za vsak kos prtljage plačati 9 EUR stroškov. Prevoz posebne prtljage je za razliko od potovalne prtljage vedno plačljiv.

18.4 Glasbeni inštrumenti:

18.4.1 Glasbeni inštrumenti se štejejo za posebno prtljago. Če je glasbilo (vključno s kovčkom) manjše od navedene dovoljene velikosti ročne prtljage, je njegov prevoz brezplačen namesto ročne prtljage. Če je glasbilo (vključno s kovčkom) večje od navedene dovoljene velikosti ročne prtljage, se mora prevažati v zadnjem prostoru za prtljago. V takšnem primeru se zaračuna dodaten strošek prtljage (glejte točko 17.3.5). Prevoz glasbenih inštrumentov, katerih velikost presega 135 x 48 x 35 cm ni mogoč.

18.4.2 Priporoča se prevoz glasbenih inštrumentov v trdnih kovčkih.

18.5 Dragoceni predmeti:

18.5.1 Dragoceni predmeti, npr. gotovina, nakit, dragocene kovine, ključi, očala (sončna očala in/ali očala za branje), elektronske naprave (prenosni računalniki, iPadi, tablični računalniki, MP3-predvajalniki, mobilni telefoni, fotoaparati), kontaktne leče, proteze, zdravila, pomembni dokumenti (potrdila o diplomiranju, druga potrdila, poverilnice, potni listi, vozniška dovoljenja, vrednostne listine) itd. in lomljivi predmeti se morajo prevažati v ročni prtljagi in ne običajni prtljagi, zanje pa morajo skrbno skrbeti potniki.

18.5.2 Če potniki vseeno hranijo dragocene predmete v običajni prtljagi, odškodninski zahtevki ne bodo sprejeti. Iz zgornjega so izvzeti primeri namerne ali hude malomarnosti.

18.6 Otroški vozički:

18.6.1 Otroški vozički se lahko prevažajo kot posebna prtljaga (največ en otroški voziček na potnika). Otroški vozički morajo biti zložljivi. Prevoz otroških vozičkov, ki jih ni mogoče zložiti, ni mogoč. Registracijo je treba opraviti po telefonu na telefonski številki službe za pomoč strankam ne prej kot 48 ur pred odhodom.

18.6.2 Prevoz otroških vozičkov je brezplačen.

18.7 Kolesa:

18.7.1 Na nekaterih linijah prevažamo kolesa. Kolesa morajo biti standardnih velikosti brez nadgradenj in ne težja od 25 kg – električnih koles, koles z električno podporo (pedelec), tandemskih koles ali koles s tremi kolesi ne prevažamo.

18.7.2 Vsem potnikom, ki želijo s seboj na potovanje vzeti kolo, priporočamo, da potovanje in prostor za svoje kolo rezervirajo dovolj vnaprej.

18.7.3 Prevoz koles je mogoč le za največ pet koles na avtobusu, zato splošna zahteva za prevoz koles ni mogoča.

18.7.4 Cena prevoza koles je 9 EUR, ne glede na dolžino in ceno vozovnice rezervirane linije. Kolesa se prevažajo na posebnih nosilcih za kolesa. V posebnih primerih je prevoz mogoč samo v ustrezni torbi v prostoru za prtljago (npr. zložljivo kolo). V takšnem primeru je treba obvestiti info center (glejte tudi točko 18.3.5).

18.8 Za predmete, ki jih potniki pozabijo ali pustijo na avtobusu ne nudimo zavarovanja. Če potniki kaj pozabijo na avtobusu, morajo izpolniti obrazec za izgubljeno in najdeno, ki ga najdejo na spletnih portalih podjetja FlixMobility.

18.9 Iz prevoza so izključene nevarne snovi in predmeti, zlasti

 • eksplozivne, lahko vnetljive, radioaktivne, smrdeče ali jedke snovi.
 • nezapakirane ali nezaščitene stvari, ki lahko poškodujejo potnike.

Sem spadajo na primer orožje, strelivo in eksplozivna telesa za ognjemet.


19     Prevoz živali

19.1 Prevoz in transport psov in drugih živali na avtobusih za dolge razdalje je načeloma izključen.

19.2 Za pse spremljevalce in pse pomočnike veljajo pravila, ki so določena v točkah 16.2.3 in 16.2.4.


20     Pravice potnikov v primeru zamud in odpovedi

20.1 V primeru odpovedi ali zamude bodo podjetja FlixCompanies ali operater avtobusne postaje potnike z odhodom s postaje z osebjem obvestili takoj, ko bo to mogoče, in vsaj 30 minut po načrtovanem času odhoda, ter jih obvestili o predvidenem času odhoda, takoj ko bodo te informacije na voljo. Podjetja FlixCompanies bodo vsem potnikom, zlasti tistim z odhodom iz avtobusnih postaj brez osebja, zagotovila elektronske informacije v zvezi z odpovedmi ali zamudami. Da bodo lahko prejeli te informacije, morajo potniki navesti svoje kontaktne podatke (npr. številka mobilnega telefona).

20.2 Č Če je razumno domnevati, da bo treba odhod rezerviranega potovanja odpovedati, da bo imel več kot 120-minutno zamudo ali da je rezerviranih preveč mest, lahko potniki storijo naslednje: (a) takoj, ko bo mogoče nadaljujejo svoje potovanje po drugi liniji, ki vodi do destinacije, ki je navedena v pogodbi o prevozu, po primerljivih pogojih, kot so pogoji, navedeni v slednji ali (b) zahtevajo vračilo prevoznine in brezplačno povratno potovanje z avtobusom na mesto odhoda, navedeno v pogodbi o prevozu. Pravica do zahtevka za vračilo celotnega zneska prevoznine obstaja tako za  že zaključene dele kot za še ne zaključene dele potovanja, če je potovanje postalo nesmiselno glede na potnikove prvotne potovalne načrte. Vračilo se izvede v obliki denarja v roku 14 dneh po prejemu zahtevka za vračilo; potnikom se lahko ponudi zgornja možnost (a) ali (b), če se ne strinjajo z drugačno obliko vračila.

20.3 Podjetje FlixMobility lahko potnikom ponudi brezplačno namestitev v hotelu ali drugačni obliki namestitve ter pomoč pri organizaciji prevoza med avtobusno postajo in krajem namestitve, če je namestitev za eno noč ali več potrebna zaradi odpovedi potovanja ali zamude pri odhodu z avtobusne postaje, ki presega 90 minut v primeru potovanj, kjer načrtovano trajanje potovanja presega tri ure. V tem primeru podjetje FlixMobility potnikom ponudi prigrizke, obroke ali osvežitev, ki so sorazmerni s čakalno dobo ali zamudo, če so na voljo na avtobusu ali avtobusni postaji ali jih je mogoče priskrbeti na razumen način. Podjetje FlixMobility sme omejiti celoten strošek namestitve, razen stroškov prevoza med avtobusno postajo in namestitvijo, na 80 EUR na noč po potniku in na največ dve noči. Zgoraj navedena pravica do brezplačne namestitve v hotelu ali drugi obliki namestitve ne velja, če podjetje FlixMobility lahko dokaže, da so odpoved ali zamudo povzročili vremenski pogoji ali huda naravna katastrofa, ki je ogrozila varnost načrtovanega avtobusnega prevoza.

20.4 Če se vozilo med potovanjem pokvari, bo podjetje FlixMobility potnikom ponudilo nadaljnji prevoz z nadomestnim vozilom do primerne čakalne točke, od koder je mogoče nadaljevati potovanje.

20.5 Nadaljnji zahtevki, ki izhajajo iz škode, ki jo je povzročila odpoved ali zamuda, niso izključeni.


21     Odgovornost

21.1 V primeru manjše malomarnosti, razen v primeru ogrožanja življenja, telesne poškodbe ali okvare zdravja, odgovornost prevzemamo, samo če so kršene temeljne pogodbene obveznosti. Neomejena odgovornost za namerno in hudo malomarnost velja še naprej.

21.2 Odgovornost za postransko škodo je v primerih običajne malomarnosti izključena. To ne velja za primere namernega ali malomarnega ogrožanja življenja, telesne poškodbe ali okvare zdravja.

21.3 Višina nadomestila v smrtnih primerih in primerih telesnih poškodb je omejena na 220.000 EUR na potnika, s čimer je izrecno zadržana višina nadomestila v obsegu uporabe nemškega zakona o cestnem prometu (StVG).

21.4 Odgovornost in višina nadomestila za škodo na prtljagi je omejena in izključena kot sledi:

21.4.1 V primeru škode na kosih prtljage, ki je nastala zaradi nesreče, v kateri je bil udeležen avtobus, ali v primeru izgube kosov prtljage zaradi enakega vzroka, je višina nadomestila omejena na 1200 EUR na odškodninski zahtevek na potnika in kos prtljage.

21.4.2 Odgovornost je izključena v primerih, ko izguba kosov prtljage ni povezana z nesrečo, v kateri je bil udeležen avtobus, poleg pomešanja ali tatvine slednjih, razen v primerih namerne in hude malomarnosti.

21.4.3 Odgovornost za škodo ali nadaljnjo škodo, ki je nastala zato, ker je potnik prtljago neprimerno pripravil za potovanje je izključena, razen v primerih namerne in hude malomarnosti.

21.5 Nadomestilo v primeru škode na invalidskih vozičkih in drugih pripomočkih za gibanje ali medicinsko-tehničnih pripomočkih mora biti vedno vsaj enako vrednosti zamenjave pripomočka z novim ali popravila izgubljene ali poškodovane opreme. Izčrpana bodo vsa prizadevanja vsaj za začasno zamenjavo pripomočka, ki ustreza tehničnim in funkcionalnim značilnostim izgubljenega ali poškodovanega invalidskega vozička ali drugih pripomočkov za gibanje.

21.6 Višina nadomestila v vseh ostalih primerih materialne škode, kamor ne spadajo poškodovana prtljaga zaradi nesreče in poškodbe na invalidskih vozičkih ter drugih gibalnih pripomočkih ali napravah, je po 23. členu Zakona o prevozu oseb omejena na 1000 evrov, razen, če je materialna škoda nastala zaradi naklepnega ravnanja ali zaradi hude malomarnosti.

21.7 Omejitve in izkljucitve odgovornosti ne veljajo za zakonsko obvezno odgovornost za brezhibnost ali ce je bila v posameznih primerih prevzeta objektivna odgovornost.

Za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja, določbe od 21.1. do 21.7. ne veljajo. V zvezi s tem bodo veljala določila splošno veljavne poljske zakonodaje, vključno z določili poljskega civilnega zakonika in poljskega zakona o prevozu.

21.8 Za povezave znotraj Poljske ali mednarodne povezave iz Poljske velja naslednji reklamacijski postopek (od 21.8.1 do 21.8.9).

21.8.1 Reklamacije, ki izhajajo iz pogodbe o prevozu, sklenjene s prevoznikom, vključno s tistimi, ki zadevajo rezervacijo prevoza, je treba poslati prek obrazca na spletnih portalih podjetja FlixMobility, izročiti v pisni obliki vozniku avtobusa ali poslati v pisni obliki (po priporočeni pošti) na naslednji naslov prevoznika: FlixBus Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Poland. Reklamacije je mogoče vložiti v enem letu po dnevu nastanka okoliščin, ki so predmet reklamacije. Imetnik pravice je potnik ali njegov zastopnik, zakoniti zastopnik ali pravni naslednik.

21.8.2 Reklamacija mora vključevati predvsem opredelitev osebe, ki predloži reklamacijo, opis okoliščin in izraženih pomislekov, navedbo nastale škode, določitev zahtevka (zneska odškodnine), podpis osebe, ki vlaga pritožbo. Reklamacijam morajo biti priloženi izvirniki ali fotokopije vozovnice ter drugi dokumenti v zvezi s sklenitvijo pogodbe o prevozu, vključno s tistimi, ki dokazujejo pravice do brezplačnega prevoza ali prevoza po znižani ceni.

21.8.3 V primeru reklamacij glede prtljage opišite škodo ali okoliščine, ki so nastale.

21.8.4 Če reklamacija ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev oziroma če so za njeno obravnavo potrebne dodatne informacije, prevoznik pokliče osebo, ki je vložila reklamacijo, da odpravi pomanjkljivosti ali posreduje dodatna pojasnila v 14 dnevih po prejemu zahteve. Če ni odziva na klic v predpisanem obdobju, reklamacija ostane nepriznana.

21.8.5  Prevoznik obravnava reklamacijo v 30 dnevih po dnevu vložitve reklamacije ali po dnevu prejema izpolnjene pritožbe.

21.8.6 Če reklamacija ni obravnavana v predpisanem obdobju, to povzroči njeno sprejetje.

21.8.7 Vsaka oseba, ki vloži reklamacijo, ki ni v celoti ali delno sprejeta, se lahko pritoži. Prevoznik obravnava pritožbo v 14 dnevih po njenem prejemu.

21.8.8 Do vložitve zahtevkov v sodnih postopkih lahko pride, ko se izčrpa reklamacijski postopek.

21.8.9 Druge pogoje in podroben postopek obravnave reklamacij urejajo poljski zakon o prevozu in izvršilni predpisi.

22     Splošni pogoji prevoza

Poleg teh »Posebnih pogojev prevoza« se v trenutni različici uporablja zakonska odredba v zvezi s Splošnimi pogoji prevoza za prevoz s tramvaji in avtobusom ter linijskega prevoza z motornimi vozili z dne 27. februarja 1970 (Bundesgesetzblatt I, stran 230).

Zgoraj opisano ne velja za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja.

23     Kraj pristojnosti

Pristojnost za splošne trgovce, pravne in fizične osebe, ki nimajo splošne pristojnosti v Nemčiji, ter za posameznike, ki so svoj kraj bivanja ali običajno prebivališče po sklenitvi pogodbe o prevozu prenesli v tujino, ali tiste, za katere prebivališče ali običajno prebivališče v času ukrepa ni znano, je v Münchnu.

Zgoraj opisano ne velja za povezave, ki jih upravljajo FlixBus Polska sp. z o.o. in druga poljska prevozna podjetja.

24     Brezpredmetne določbe

Če so ali postanejo posamezne določbe v teh splošnih pogojih poslovanja za prevoz delno ali v celoti brezpredmetne ali nične, to ne vpliva na veljavnost pogodbe o prevozu kot celote.

*Prosimo upoštevajte, da so cene klicev iz fiksnih omrežij kot tudi iz mobilnih telefonov odvisne od posameznega ponudnika.